Video on-line kurzy zdarma - pracujte so softvérom OBERON - Agenda firmy čo najefektívnejšie.

Virtuálna registračná pokladnica (VRP) + OBERON

Systém OBERON podporuje prepojenie s Virtuálnou registračnou pokladnicou (VRP), kde spájame výhody “štátnej” bezplatnej registračnej pokladnice a Pokladnice OBERON.

Viac informácií je možné získať v článku Virtuálna registračná pokladnica na plný plyn!