Výmena autentifikačných údajov

V prípade kúpy novej on-line registračnej pokladnice (fiškálneho zariadenia) je nevyhnutné získať a zadať do pokladnice identifikačné a autentifikačné údaje – dáta uložené v súboroch, ktoré vydáva Finančná správa SR. Kým identifikačné údaje slúžia na jednoznačnú identifikáciu on-line registračnej pokladnice podnikateľa, autentifikačné údaje predstavujú elektronický certifikát (kryptografickú informáciu), ktorý umožňuje overiť identitu pokladnice pri komunikácii so systémom eKasa. Zatiaľ čo identifikačné údaje stačí do pokladnice zapísať jednorazovo (aktualizujú sa len v prípade zmeny v údajoch, napr. adresy firmy/prevádzky…) , súbor autentifikačných údajov nahratý vo fiškálnom zariadení má v záujme ochrany údajov zasielaných do systému eKasa platnosť dva roky od vystavenia. Z tohto dôvodu majú podnikatelia, ktorí evidujú tržby v systéme eKasa, povinnosť po dvoch rokoch autentifikačné údaje vo svojich pokladniciach vymeniť.

Súbor autentifikačných údajov

Výmenu súboru autentifikačných údajov je potrebné uskutočniť v lehote 30 dní pred vypršaním jeho platnosti (podnikateľ tak však môže urobiť aj skôr). Na blížiaci sa koniec platnosti autentifikačných údajov program upozorňuje hlásením s výzvou na aktualizáciu autentifikačných údajov. V závislosti od typu fiškálneho zariadenia sa informácia o nutnosti výmeny autentifikačných údajov môže objaviť aj na displeji samotného zariadenia. Požiadať o nové autentifikačné údaje je potrebné na portáli finančnej správy v eKasa zóne podnikateľa. Starým autentifikačným údajom nie je potrebné venovať pozornosť – po uplynutí dvojročnej lehoty sa automaticky zneplatnia.

Kde získať nové autentifikačné údaje?

Podnikateľ musí o nové autentifikačné údaje požiadať na portáli finančnej správy vo svojej eKasa zóne.

  1. Na portáli Finančnej správy SR sa prihláste do svojej Osobnej internetovej zóny (OIZ), zvoľte sekciu eKasa:

2. V sekcii eKasa vyberte ponuku Autentifikačné údaje. Informácie o evidovaných pokladniciach vrátane dátumu exspirácie sú k dispozícii v dolnej časti webovej stránky.

Ako požiadať o nové autentifikačné údaje?

V dostatočnom časovom predstihu pred vypršaním platnosti aktuálnych autentifikačných údajov požiadajte finančnú správu o vygenerovanie nových autentifikačných údajov.

  1. Vo svojej eKasa zóne vyberte ponuku Žiadosť o nové autentifikačné údaje.
  2. Prostredníctvom poľa Nové autentifikačné údaje požiadajte o ich pridelenie pre svoje fiškálne zariadenie. V prípade viacerých pokladníc je potrebné požiadať o pridelenie nových autentifikačných údajov pre každé fiškálne zariadenie osobitne.
  3. V žiadosti je potrebné vytvoriť heslo, ktoré následne použijete pri nahrávaní autentifikačných údajov do svojho fiškálneho zariadenia – heslo nezabudnite!
  4. Po spracovaní požiadavky sa vám súbor autentifikačných údajov zobrazí a môžete si ho stiahnuť na lokálne úložisko, napr. do svojho počítača.

Zápis autentifikačných údajov do fiškálneho zariadenia

V poslednom kroku je potrebné nové autentifikačné údaje zapísať do fiškálneho zariadenia.

Pri fiškálnom zariadení eKasa PANDORA postupujte podľa návodu v téme Pomocníka OBERON Sprievodca – Nastavenie identifikačných a autentifikačných údajov alebo v téme Zápis identifikačných a autentifikačných údajov.

Pri iných pokladniciach je potrebné postupovať podľa návodu a servisného programu výrobcu.

Viac informácií získate v téme Postup získania identifikačných a autentifikačných údajov.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

OBERON Link

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB