Výmena autentifikačných údajov

Podnikateľov, ktorí evidujú tržby v systéme eKasa, čaká po dvoch rokoch od začatia používania svojich fiškálnych zariadení (eKasa zariadenia, on-line registračné pokladnice – ORP) nová povinnosť – aktualizácia (výmena) autentifikačných údajov. Uvedená povinnosť sa netýka používateľov virtuálnej registračnej pokladnice (VRP).

Z dôvodu vydávania nových certifikátov (s novou certifikačnou autoritou)  museli všetci výrobcovia eKasa zariadení vydať nový firmvér (PPEKK). Aby bolo možné do eKasa zariadenia zapísať nové autentifikačné údaje, je preto nutné, aby každý podnikateľ evidujúci tržby v systéme eKasa zaktualizoval firmvér svojho fiškálneho zariadenia.

Ako aktualizovať firmvér fiškálneho zariadenia a kde a ako o požiadať o nové autentifikačné údaje – odpovede na tieto i ďalšie súvisiace otázky nájdete v stručnom prehľade v tomto článku.

Obrázok č. 1: Informácie o zariadení eKasa PANDORA pred aktualizáciou firmvéru

Aktualizácia firmvéru

Pri aktualizácii firmvéru fiškálneho zariadenia je potrebné postupovať podľa návodu a servisného programu výrobcu. Pri fiškálnom zariadení eKasa PANDORA je nutné mať pred aktualizáciou PPEKK nainštalovanú verziu OBERON-u Máj/2021. Ďalšej pri aktualizácii firmvéru na najnovšiu verziu 1.3 postupujte  podľa návodu v téme Pomocníka OBERON Fiškálna tlačiareň eKasa PANDORA – aktualizácia firmvéru.

Obrázok č. 2: Informácie o zariadení eKasa PANDORA po aktualizácii firmvéru

Súbor autentifikačných údajov

Súbor autentifikačných údajov nahratý vo fiškálnom zariadení (ORP) má platnosť dva roky od vystavenia. Výmenu súboru je potrebné uskutočniť v lehote 30 dní pred vypršaním jeho platnosti (podnikateľ tak však môže urobiť aj skôr). Na túto skutočnosť fiškálne zariadenie podnikateľa automaticky upozorní. Starým autentifikačným údajom nie je potrebné venovať pozornosť – po uplynutí dvojročnej lehoty sa automaticky zneplatnia.

Kde získať nové autentifikačné údaje?

Podnikateľ musí o nové autentifikačné údaje požiadať na portáli finančnej správy vo svojej eKasa zóne.

  1. Na portáli Finančnej správy SR sa prihláste do svojej Osobnej internetovej zóny (OIZ), zvoľte sekciu eKasa:

2. V sekcii eKasa vyberte ponuku Autentifikačné údaje. Informácie o evidovaných pokladniciach vrátane dátumu exspirácie sú k dispozícii v dolnej časti webovej stránky.

Ako požiadať o nové autentifikačné údaje?

V dostatočnom časovom predstihu pred vypršaním platnosti aktuálnych autentifikačných údajov požiadajte finančnú správu o vygenerovanie nových autentifikačných údajov.

  1. Vo svojej eKasa zóne vyberte ponuku Žiadosť o nové autentifikačné údaje.
  2. Prostredníctvom poľa Nové autentifikačné údaje požiadajte o ich pridelenie pre svoje fiškálne zariadenie. V prípade viacerých pokladníc je potrebné požiadať o pridelenie nových autentifikačných údajov pre každé fiškálne zariadenie osobitne.
  3. V žiadosti je potrebné vytvoriť heslo, ktoré následne použijete pri nahrávaní autentifikačných údajov do svojho fiškálneho zariadenia – heslo nezabudnite!
  4. Po spracovaní požiadavky sa vám súbor autentifikačných údajov zobrazí a môžete si ho stiahnuť na lokálne úložisko, napr. do svojho počítača.

Zápis autentifikačných údajov do fiškálneho zariadenia

V poslednom kroku je potrebné nové autentifikačné údaje zapísať do fiškálneho zariadenia.

Pri fiškálnom zariadení eKasa PANDORA postupujte podľa návodu v téme Pomocníka OBERON Zápis identifikačných a autentifikačných údajov. Pri iných pokladniciach je potrebné postupovať podľa návodu a servisného programu výrobcu.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Nový ASTON - príjemky, naskladnenie

Hotelová recepcia - balíky služieb

OBERON Automation Center

Implementácia API rozhrania pre Fio banku

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku