Výmena e-podpisov na občianskych?

Od 31.10.2017 Ministerstvo vnútra SR vymieňa potenciálne zraniteľné certifikáty pre elektronický podpis za bezpečnejšie, 3072-bitové certifikáty. Pre tých používateľov, ktorí už majú nové e-podpisy, je určený nasledujúci postup, podľa ktorého je potrebné znova nastaviť v OBERON-e certifikát na podpisovanie.

OBERON umožňuje automaticky podpisovať elektronické faktúry vo formáte PDF, čiže na podpisovanie nie je potrebný ďalší softvér. Najskôr je potrebné nastaviť používateľovi podpis (ponuka Servis, položka Používatelia). Elektronický občiansky obsahuje tri certifikáty, pričom na podpisovanie sa používa certifikát PCA. Šípkou dole nalistujte certifikát s názvom Meno Priezvisko; SN=xxxxxxxxxxxxxxx.

Niekedy nie je možné jednoznačne určiť, o aký typ certifikátu ide. Stlačte preto tlačidlo vpravo (modré i), aby sa zobrazili všetky nainštalované certifikáty. Vyhľadajte certifikát s príponou PCA, stlačte pravé tlačidlo myši a vyberte Open (Otvoriť).

tipy-a-trikyViac informácií je možné získať v článku Papierové alebo elektronické faktúry?

Keďže zobrazovanie viacerých certifikátov (pôvodných aj nových) môže znamenať pre používateľa komplikácie pri výbere platného certifikátu, Ministerstvo vnútra SR odporúča používateľom operačného systému  Windows, aby zo systému odstránili staré uložené certifikáty so zrušenou platnosťou podľa nasledujúceho zverejneného návodu. V operačných systémoch macOS a GNU/Linux toto odstránenie nie je potrebné.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB