Webinár LUKUL

Vo štvrtok 06.05.2021 sme zorganizovali webinár o našej novej aplikácii LUKUL – nielen mobilný čašník. Bol určený pre majiteľov a prevádzkovateľov gastroprevádzok. V rámci webinára boli prezentované ukážky práce s aplikáciou LUKUL, jej rôzne režimy (režim mobilný čašník určený pre obsluhu, ako aj režim eMenu pre hostí), postup nastavení, demo režim atď.

Z webinára bol vyhotovený záznam v trvaní 01:11 hod., ktorý je k dispozícii na platforme YouTube.

Ďalšie informácie sú dostupné v príslušných témach Pomocníka OBERON.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Hotelová recepcia - balíky služieb

OBERON Automation Center

Implementácia API rozhrania pre Fio banku

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

Fór-um pre používateľov