Webové služby

Webové služby umožňujú komunikáciu medzi systémom OBERON a ďalšími nadstavbovými modulmi, prípadne inými externými systémami pomocou protokolu SOAP. Komunikácia prebieha pomocou sieťového protokolu TCP-IP, pričom ako transportný protokol môže byť aj http alebo zabezpečené https. Hlavnou výhodou webových služieb je nezávislosť na platforme a vývojovom jazyku, preto sa často používajú (či už v režime ako server alebo klient) na ON-Line komunikáciu s inými externými systémami.

Ako hostiteľ webovej služby (v režime server) je využívaný program OBERON Center, v ktorom je možné nadefinovať jednu, prípadne súčasne aj viac webových služieb. V systéme OBERON sa nachádza viac typov webových služieb:

  • OBERON - základná služba systému OBERON (slúži aj ako server pre aplikáciu OBERON Web).
  • Pokladnica OBERON - služba určená širokému spektru aplikácií pre prístup k Pokladnici OBERON, napríklad mobilný čašník Papaya.
  • OBERON Vernostný systém - služba určená pre napojenie na externý vernostný systém

Webová služba OBERON

Možnosti webovej služby typu OBERON:

V súčasnej verzii poskytuje hlavne metódy pre webovú aplikáciu OBERON Web, avšak obsahuje aj ďalšie metódy, ktoré umožňujú komunikovať so systémom OBERON. Rozhrania webovej služby je popísané pomocou formátu WSDL - obsahuje všetky metódy, dátové typy parametrov metód, štruktúry atď. Pre zobrazenie všetkých objektov je možné použiť aj vývojové prostredie Microsoft Visual Studio, pri pridaní tzv. Service Reference.

Štruktúra systému OBERON z hľadiska vývojára

oberon-api-model