Hotel on-line check-in

Pre check-in, rýchly check-in

Minimalizujte čas hostí strávený na recepcii svojho ubytovacieho zariadenia a umožnite im podstatnú časť úkonov spojených s procesom ubytovania zvládnuť vo vlastnej réžii

  • Hotel on-line check-in predstavuje jednu z možností, ako zefektívniť prácu v module Hotelová recepcia. V závislosti od toho, kedy sa použije, zahŕňa tzv. Pre check-in alebo Rýchly check-in.
  • Funkcia výraznou mierou obmedzuje čas hostí strávený na recepcii ubytovacích zariadení a umožňuje im významnú časť úkonov spojených s ubytovaním zvládnuť bez priameho kontaktu s obsluhou.
  • Pri Pre check-ine ide o elektronickú registráciu hosťa (on-line check-in) ešte pred jeho príchodom do ubytovacieho zariadenia, a to spravidla z pohodlia jeho domova.
  • Realizuje sa na základe automaticky zasielanej výzvy (formou e-mailovej alebo SMS správy) na zadanie identifikačných údajov hosťa, prípadne aj ďalších osôb do osobitného formulára na webovej stránke ubytovacieho zariadenia.
  • Ak hosť nevyplní svoje identifikačné údaje pred svojím príchodom, môže využiť funkciu Rýchly check-in, keď svoje identifikačné údaje zadá do príslušného formulára bezprostredne po svojom príchode do ubytovacieho zariadenia a prevzatí izby.
  • Rýchly check-in sa realizuje na základe pripojenia mobilným zariadením (smartfónom, tabletom...) do lokálnej počítačovej WiFi siete a zadaním identifikačných údajov hosťa, prípadne aj ďalších osôb do on-line registračného formulára.
  • Pri rýchlom check-ine sa používa osobitný tlačový výstup s QR kódom na pripojenie do lokálnej počítačovej WiFi siete a QR kódom s odkazom na on-line registračný formulár.
  • V prípade potreby si ubytovacie zariadenie môže doplniť aj vlastné preklady do iných jazykov.