OBERON eMenu

Elektronický jedálny/nápojový lístok

Nechajte zákazníkov svojho podniku jednoducho zosnímať QR kód a poskytnite im vždy aktuálne informácie o vašej ponuke v ich vlastnom mobilnom zariadení (smartfóne, tablete...).

 • Systém OBERON umožňuje vytvoriť jednoduchý elektronický jedálny alebo nápojový lístok, ktorý si zákazník môže prezerať na svojom mobilnom zariadení (smartfóne, tablete).
 • Lístok sa mu v zariadení zobrazí po nasnímaní QR kódu, ktorý môže prevádzkovateľ reštaurácie umiestniť na stole alebo inom prístupnom mieste.
 • Jedálny/nápojový lístok sa zobrazuje v internetovom prehliadači mobilného zariadenia zákazníka, preto nie je potrebná žiadna inštalácia aplikácie.
 • Lístok zabezpečujú webové služby OBERON - server webových služieb môže byť spustený na ktoromkoľvek počítači v lokálnej počítačovej sieti.
 • Keďže ide o webovú aplikáciu, nezáleží na používanom operačnom systéme - či už je to Windows, Windows Phone, Android, iOS, Linux atď.
 • Lístok je neustále aktuálny -  zákazníka informuje tak o dostupných, ako aj o nedostupných položkách.
 • Zobrazením vždy aktuálnych cien a množstva aplikácia zásadným spôsobom zvyšuje prehľad zákazníka o ponuke prevádzky, pričom odpadá potreba neustále kontaktovať obsluhu.
 • Oproti tlačeným jedálnym/nápojovým lístkom je možné elektronický lístok omnoho jednoduchšie aktualizovať.
 • Nezanedbateľným benefitom je úspora nákladov spojených s vydaním tlačeného lístka.
 • Zároveň sa zvlášť v čase výskytu epidémií zvyšuje hygiena pri používaní elektronického lístka namiesto jeho tlačenej verzie.
 • Lístok sa môže zobrazovať s obrázkami jedál a nápojov alebo bez nich.
 

Ukážky obrazoviek programu