QeeR skener

Softvérový snímač QR kódov pre Android a iOS

Účtujte pokladničné doklady s ľahkosťou a úsmevom. Použite svoj smartfón a stiahnite si mobilnú aplikáciu QeeR skener úplne zadarmo.

Automatické účtovanie pokladničných dokladov

Pomocou mobilnej aplikácie QeeR skener od firmy EXALOGIC  je možné v peňažnom, resp. účtovnom denníku v module Účtovníctvo automaticky účtovať pokladničné doklady zo systému eKasa.

 

Stačí jednoducho nasnímať QR kód na pokladničnom doklade a OBERON následne stiahne údaje dokladu z internetu a zaeviduje ich do peňažného/účtovného denníka.

Na automatické účtovanie pokladničných dokladov je možné použiť aj každý ručný snímač čiarových kódov s podporou QR kódov.

Výhodou mobilnej aplikácie oproti ručnému snímaču však je, že umožňuje nasnímať viac bločkov naraz a tie je potom možné postupne účtovať.

Každý vystavený pokladničný doklad obsahuje čiarový QR kód.

Po jeho nasnímaní OBERON automaticky v systéme eKasa finančnej správy vyhľadá daný doklad (podobne ako aplikácia Over doklad), údaje z neho stiahne a zaeviduje do peňažného/účtovného denníka.

Vo formulári účtovania sa automaticky nastaví:

  • dátum vyhotovenia dokladu,
  • obchodný partner,
  • suma dokladu aj s rozpisom DPH,
  • do poľa Doplňujúci text sa zapíše relevantná položka.

V prípade účtovania pre viaceré firmy je potrebné zariadenie (snímač čiarových kódov s podporou QR kódov alebo QR skener) pridať do každej firmy zvlášť.

Snímače čiarových kódov

Na prácu s aplikáciou je možné použiť akékoľvek mobilné zariadenie s operačným systémom Android alebo iOS. V prípade, že na účtovanie pokladničných dokladov uprednostňujete ručný snímač čiarových kódov, firma EXALOGIC implementovala do  systému OBERON drôtový aj bezdrôtový snímač čiarových kódov (vrátane QR kódov), viac informácií nájdete na stránkach zariadení.

Ukážky obrazoviek programu