Zhora… zdola… sprava… ZĽAVA!

clanky_zlavaČoraz väčší počet obchodníkov, hotelov a reštaurácií využíva na predaj svojich výrobkov a služieb zľavové portály (všeobecne sa udomácnil pojem zľavomat, preto aj my budeme v tomto článku používať tento výraz namiesto označenia zľavový portál). Ako to funguje? Zákazník si zakúpi kupón (voucher) na tovar/službu na internetovej stránke zľavomatu, uhradí ju on-line prevodom. Takto zakúpený voucher „vymení“ za tovar/službu.  A práve pri tejto „výmene“ kupónu za tovar/službu sa vynára otázka, ako túto skutočnosť zaevidovať na registračnej pokladnici (či už klasickej alebo elektronickej)?

Pri hľadaní odpovede na túto otázku je potrebné si uvedomiť, že ide o obchodný prípad, v ktorom figurujú tri strany: poskytovateľ, sprostredkovateľ a spotrebiteľ. Vzájomné vzťahy a povinnosti jednotlivých strán najčastejšie upravuje zmluva medzi poskytovateľom a sprostredkovateľom. Zároveň je potrebné mať na zreteli platnú legislatívu, najmä zákon 222/2004 o DPH a zákon 431/200 o účtovníctve. Z uvedeného vyplýva, že nie je možné stanoviť jediný správny jednotný postup, pretože každý poskytovateľ so svojím sprostredkovateľom podpisuje inú zmluvu a zároveň každá účtovná jednotka doklady spojené s týmto trojstranným obchodným vzťahom inak účtuje.

Kto vystavuje daňové doklady?

V zmysle § 72 ods. 1 zákona o DPH nemá platiteľ dane povinnosť vyhotoviť daňový doklad fyzickej osobe nepodnikateľovi. Z tohto dôvodu zľavové portály vystavujú vouchery, ktoré slúžia ako doklad o zaplatení tovaru/služby a zároveň ako doklad, ktorým sa preukazuje nárok na tovar/službu. Zľavové portály sa stavajú do pozície sprostredkovateľov služieb a teda nevystavujú daňové doklady, ale vystavuje ich poskytovateľ tovaru/služby (hotel, reštaurácia, obchod). V prípade, že zákazník potrebuje faktúru, mal by kontaktovať poskytovateľa tovaru/služby.

Ako to nastaviť v OBERON-e?

Na základe týchto informácií účtovník určil, že zľavové kupóny – vouchery – je nutné registrovať ako daňové doklady, ale tak, aby ich bolo možné odlíšiť od prijímanej hotovosti. V Pokladnici OBERON sa tieto požiadavky dajú splniť nastavením typu platby.

clanky_typ-platby

clanky_cenina

 

 1. Nový typ platby vytvoríte v ponuke Firma/Predvoľby/Typy platieb.
 2. Vytvorte typ platby s názvom Platba cez zľavomat a jeho parametre nastavte takto:
  – spôsob zaúčtovania – Daňový doklad – cenina,
  – menavytvorte nový typ meny bez hodnoty ceniny (hodnotu zadáte v pokladnici pri použití voucheru),
  – počet kópií dokladu – zadajte, ak chcete evidovať doklady pre svoju potrebu,
  – číslo platidla – môžete zvoliť nové, ešte nepoužité číslo, alebo použiť číslo pre platobné karty – toto nastavenie sa odvíja od typu a možností fiškálneho modulu, ktorý používate,
  Na doklade tlačiť rozpis DPH – začiarknite, ak ste platcom DPH,
  – Tlačiť v rozpise obratov podľa typu platby – začiarknite, aby tržba bola členená podľa jednotlivých typov platieb.
 3. V záložke Pokladnice nastavte, na ktorých pokladniciach budete daný typ platby používať.

Predaj na pokladnici pri uplatnení voucheru

Pizzeria sa rozhodne predávať cez zľavový portál. Pizzu Margarita bežne predáva za 5,50 €, ale cez zľavový portál stojí 4,00 €. So zľavovým portálom má uzatvorenú zmluvu, v ktorej sa dohodlo, že daňové doklady bude vytvárať pizzeria. Keď príde zákazník s voucherom na pizzu, obsluha urobí objednávku, pričom na pizzu Margarita zadá cez tlačidlo Zľava na položku hodnotovú zľavu v sume 1,50 €. Pri vyúčtovaní účtu obsluha postupuje štandardne, ako typ platby však vyberie Platba cez zľavomat.

clanky_zlavomat_tlacdokladu

 

clanky_zlavomat_rozuctovanie
clanky_zlavomat_blocek

Tento text má informatívny charakter a bol spracovaný na základe voľne dostupných materiálov. Firma EXALOGIC, s. r. o., nepreberá žiadnu zodpovednosť za účtovné a daňové povinnosti zariadení či klientov. V prípade nejasností kontaktujte Vášho účtovníka alebo priamo Finančnú správu.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

OBERON Link

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB