Zmena sumy životného minima

vOd 1. júla 2017 sa po štyroch rokoch zmenila suma životného minima zo 198,09 eur na sumu 199,48 eur (o 0,7 %, teda o 1,39 eura).

V tejto súvislosti sa od 1. januára 2018 zmení:

– výška nezdaniteľnej časti (NČ) na daňovníka,
– výška nezdaniteľnej časti na manžela/manželku,
– minimálna výška dane,
– suma daňového bonusu,
– hranica na podanie daňového priznania.

V nasledujúcej tabuľke nájdete prehľad súm platných pre rok 2017 a súm platných od 1. januára 2018.

p

  • Zamestnávateľ uplatní vyššiu mesačnú sumu daňového bonusu vo výške 21,56 eur a zvýšenú mesačnú sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka 319,16 eur prvýkrát vo výplate za január 2018. Zamestnanec musí do konca januára 2018 podpísať tlačivo Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu pre rok 2018.
  • Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie, si zvýšenú ročnú sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka vo výške 3 830,02 eur prvýkrát uplatní pri podaní daňového priznania za rok 2018 podávanom v lehote do konca marca 2019. Daňové priznanie za rok 2018 bude povinný podať každý daňovník, ktorý dosiahne zdaniteľné príjmy vyššie ako 1 915,01 eura.

Všetky potrebné zmeny už boli implementované do OBERON-u a budú platiť od 1. januára 2018.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

OBERON Link

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB