Zmeny v používaní registračných pokladníc

Dňa 11. októbra 2017 bola vydaná novela zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorá nadobudne účinnosť od 1. januára 2018. Norma okrem iného prináša zmeny týkajúce sa používania elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice. V tejto súvislosti ustanovuje niektoré nové povinnosti tak pre podnikateľov, výrobcov, dovozcov a distribútorov elektronických registračných pokladníc, ako aj pre servisné organizácie.

O aké zmeny konkrétne ide?

Novelou sa najmä:

  • menia pravidlá certifikácie elektronických registračných pokladníc,
  • menia pravidlá pre servisné organizácie pri nakladaní s plombami na elektronické registračné pokladnice,
  •  servisným organizáciám ukladá povinnosť vykonať pri každej oprave a povinnej údržbe elektronickej registračnej pokladnice aktualizáciu vstavaného registračného programu alebo vlastného registračného programu na najnovšiu verziu,
  • menia pravidlá úpravy knihy elektronickej registračnej pokladnice a s tým súvisiacich zápisov servisných organizácií,
  • menia pravidlá používania virtuálnej registračnej pokladnice (VRP),
  • menia pravidlá používania elektronickej registračnej pokladnice (ERP) občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP),
  • menia a sprísňujú kontrolné mechanizmy.

Zmeny v používaní VRP

Podľa novely zákona (č. 270/2017 Z. z., § 2 písmeno b) sa virtuálnou registračnou pokladnicou po novom rozumie „služba zriadená Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky komunikujúca prostredníctvom koncového zariadenia a poskytovaná výhradne prostredníctvom

1. mobilných aplikácií, ktorých vlastníkom je finančné riaditeľstvo a
2. klientskeho prostredia zriadeného finančným riaditeľstvom na svojom webovom sídle.“

Služba je teda poskytovaná výhradne cez aplikácie a rozhranie finančného riaditeľstva. Používať iné klientske prostredie sa zakazuje.

Pre našich používateľov to znamená, že používaním Pokladnice OBERON v prepojení s VRP zriadenou Finančným riaditeľstvom SR budú porušovať uvedený paragraf. Po novom by mali využívať VRP len priamo na webovej stránke finančného riaditeľstva.

Zmeny v používaní ERP občanmi s ŤZP

Novela zákona prináša zmeny aj pre podnikateľov s ŤZP. Do konca roku 2017 takýto občan mal výnimku z povinnosti používať ERP/VRP, teda nemusel vystavovať pokladničné doklady z fiškálnej tlačiarne. Jeho jedinou povinnosťou bolo, aby pri prijatí platby od zákazníka vyhotovil príjmový doklad podľa zákona o ochrane spotrebiteľa. V OBERON-e na tlač nedaňových dokladov slúži Fiscal Virtual, ktorý umožňuje robiť aj denné uzávierky.


Ako to bude po novom?

Od 1. januára 2018 podnikateľ s ŤZP nebude musieť vystavovať pokladničné doklady len v tom prípade, že sám predáva tovar alebo službu alebo tovar predáva zamestnanec, ktorý je taktiež osobou s ŤZP. Ak však za podnikateľa s ŤZP prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, takáto povinnosť mu vzniká.

Navyše, podnikateľ s ŤZP, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu, je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť oznámenie, v ktorom uvedie, že nie je podľa tohto zákona povinný používať ERP alebo VRP tak, aby toto oznámenie bolo pre kupujúceho jednoznačné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. Zároveň je povinný mať na predajnom mieste na účely kontroly preukaz fyzickej osoby s ŤZP alebo preukaz fyzickej osoby s ŤZPS, resp. úradne osvedčenú fotokópiu týchto preukazov.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

ASTON - príjemky/naskladnenie

Rozšírenie merných jednotiek na skladových kartách

Registratúra

Priama tlač na bonovacej tlačiarni

 

Prezeraním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií.

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť