ASTON

Výrobca: EXALOGIC, s. r. o.

  • ASTON – Android Stock Terminal ONline je aplikácia určená pre mobilné zariadenia (terminály, smartfóny, tablety) s operačným systémom Android. Aplikáciu je možné použiť výhradne s programom OBERON – Agenda firmy.
  • Aplikačný program má využitie pri inventúre skladu – umožňuje zadávanie fyzických množstiev do inventúrneho súpisu priamo na mobilnom zariadení.
  • Okrem toho je aplikáciu možné použiť na kontrolu cien. Do budúcnosti sa pripravuje rozšírenie aj o ďalšie funkcie (príjem do skladu, predaj v sklade, vyskladnenie prijatej objednávky). Svojou funkcionalitou by tak program mal plnohodnotne nahradiť aplikácie pre v súčasnosti už prekonané PDA zariadenia.
  • Aplikácia so systémom OBERON komunikuje prostredníctvom webových služieb. Z tohto dôvodu je potrebné v prevádzke zabezpečiť WiFi pripojenie do lokálnej počítačovej siete.

ASTON S1 terminál

  • Na prácu s aplikáciou je možné použiť akékoľvek mobilné zariadenie s operačným systémom Android. Na zvýšenie efektivity práce však odporúčame využiť mobilný terminál, ktorý je oproti smartfónu, resp. tabletu prispôsobený na priemyselné využitie – okrem vyššej robustnosti, výdrži batérie, prachotesnosti a vodoodolnosti obsahuje snímač čiarových kódov (na rozdiel od fotoaparátu pri smartfóne alebo tablete), čo výrazným spôsobom zefektívňuje prácu pri inventúre. Firma EXALOGIC na prácu s aplikáciou implementovala do systému OBERON mobilný terminál ASTON S1, viac informácií nájdete na stránke zariadenia.
Obrázok č. 1: ASTON S1 terminál

Viac informácií vrátane inštalácie aplikácie a práce s ňou získate v Pomocníkovi OBERON.