Čítačka dokladov Access OCR31x

Distribútor: EXALOGIC, s.r.o.
Spôsob pripojenia (rozhranie): USB

  • Čítačka dokladov je hardvérové zariadenie, ktoré umožňuje automaticky načítať identifikačné údaje z občianskych preukazov, pasov, víz a iných identifikačných kariet do modulu Hotelová recepcia systému OBERON, konkrétne do formulára Ubytovanie v Knihe ubytovaných. Určená je pre recepcie ubytovacích zariadení, kde je potrebné zapisovať údaje z dokladov.
  • Čítačka umožňuje čítať také doklady, ktoré obsahujú strojovo čitateľnú zónu (MRZ = Machine Readable Zone), pričom dokáže čítať 2-riadkové a 3-riadkové MRZ zóny. Jej inštalácia je veľmi jednoduchá, na pripojenie k počítaču sa používa USB rozhranie. Na indikáciu korektného/nekorektného čítania údajov slúži dvojfarebná LED-ka a akustický signál. Čítačka dokladov nepodporuje diakritiku.
Obrázok č. 1: Strojovo čitateľná zóna (MRZ) na občianskom preukaze a pase

  • Čítačka dokladov Access OCR31x zahŕňa tieto modely: OCR315, OCR316, OCR315e a OCR316e. Všetky modely podporujú optické rozoznávanie znakov (OCR = Optical Character Reading).

Obsluha zariadenia

  • Pri vytváraní nového ubytovania obsluha recepcie prejde dokladom v štrbine čítačky (v ktoromkoľvek smere). Vzápätí sa do OBERON-u načítajú údaje z dokladu – číslo dokladu totožnosti, priezvisko, meno, dátum narodenia, štát (MRZ neobsahuje údaj o adrese trvalého pobytu, preto ho nie je možné načítať).).
  • Pri ďalšej návšteve hosťa však program vyhľadá v histórii ubytovaných hostí a načíta nielen údaje prečítané z dokladu, ale aj ďalšie údaje, ktoré boli zapísané manuálne (napr. adresa, titul, poznámka, e-mail).

Hlavné výhody

  • Kompaktný a flexibilný dizajn.
  • Zariadenie číta strojovo čitateľné pasy, víza a cestovné doklady, ktoré sú v súlade s normou ICAO 9303.
  • Automatické načítavanie údajov o prichádzajúcich hosťoch.
  • Zvlášť pri väčších skupinách výrazné skrátenie času zaevidovania hostí .
  • Odbúranie chybovosti pri zadávaní údajov.

 

 

Cena a objednávka zariadenia

Firma EXALOGIC ponúka na predaj model čítačky dokladov Access OCR315e. Zariadenie je určené na predaj výhradne používateľom OBERON-u a našim zmluvným partnerom.

Informácie o cene a dostupnosti zariadenia s možnosťou objednávky nájdete na stránke nášho internetového obchodu EXALOGIC e-shop.