Čítačka dokladov Access OCR31x

Výrobca: Access Limited
Spôsob pripojenia: USB

Čítačka dokladov je hardvérové zariadenie, ktoré umožňuje automaticky načítať identifikačné údaje z občianskych preukazov, pasov, víz a iných identifikačných kariet do modulu Hotelová recepcia systému OBERON, konkrétne do formulára Ubytovanie v Knihe ubytovaných. Určená je pre recepcie ubytovacích zariadení, kde je potrebné zapisovať údaje z dokladov.

Čítačka umožňuje čítať také doklady, ktoré obsahujú strojovo čitateľnú zónu (MRZ = Machine Readable Zone), pričom dokáže čítať 2-riadkové a 3-riadkové MRZ zóny. Jej inštalácia je veľmi jednoduchá, na pripojenie k počítaču sa používa USB rozhranie. Na indikáciu korektného/nekorektného čítania údajov slúži dvojfarebná LED-ka a akustický signál. Čítačka dokladov nepodporuje diakritiku.

Obrázok č. 1: Strojovo čitateľná zóna (MRZ) na občianskom preukaze a pase

Čítačka dokladov Access OCR31x zahŕňa tieto modely: OCR315, OCR316, OCR315e a OCR316e. Všetky modely podporujú optické rozoznávanie znakov (OCR = Optical Character Reading). Modely OCR316 a OCR316e podporujú čítanie magnetického pásu (MSR = Magnetic Strip Reading).

Obrázok č. 2 Prehľad modelov čítačky Access OCR31x a podpory funkcií OCR a MSR

Model

OCR

MSR

OCR315 Áno Nie
OCR316 Áno Áno
OCR315e Áno Nie
OCR316e Áno Áno

Obsluha zariadenia

  • Pri vytváraní nového ubytovania obsluha recepcie prejde dokladom v štrbine čítačky (v ktoromkoľvek smere). Vzápätí sa do OBERON-u načítajú údaje z dokladu – číslo dokladu totožnosti, priezvisko, meno, dátum narodenia, štát (neprenáša sa adresa trvalého pobytu).
  • Pri ďalšej návšteve hosťa však program vyhľadá v histórii ubytovaných hostí a načíta nielen údaje prečítané z dokladu, ale aj ďalšie údaje, ktoré boli zapísané manuálne (napr. adresa, titul, poznámka, e-mail).

Hlavné výhody

  • Kompaktný a flexibilný dizajn.
  • Zariadenie číta strojovo čitateľné pasy, víza a cestovné doklady, ktoré sú v súlade s normou ICAO 9303.
  • Automatické načítavanie údajov o prichádzajúcich hosťoch.
  • Zvlášť pri väčších skupinách výrazné skrátenie času zaevidovania hostí .
  • Odbúranie chybovosti pri zadávaní údajov.

Technická špecifikácia

Model: OCR31x

Vonkajší rozmer: 150(d)*44(v)*45(š) mm

Hmotnosť: 200 g

Dĺžka kábla: krátky a 1,5 m

Vstupné napätie: +5 VDC, 250 mA cez USB pripojenie

Optické čítanie znakov: obojsmerné

Indikátory: LED indikácia výkonu a korektného/nekorektného čítania

Zvuková signalizácia: jedno pípnutie pre dobré čítanie, 3 pípnutia pre zlé čítanie

Farba: tmavošedá

Cena a objednávka zariadenia

Čítačka dokladov je určená na predaj výhradne používateľom OBERON-u a je ju možné zakúpiť u našich zmluvných partnerov, prípadne priamo vo firme EXALOGIC.

Cena čítačky dokladov: 490,- € *

* Uvedená cena je vrátane DPH a je platná od 01.03.2019

Zariadenie si môžete objednať prostredníctvom objednávkového formulára.

Na stiahnutie

 Návod na použitie Access OCR31x (príbalový leták)

Viac informácií o zariadení nájdete v Pomocníkovi OBERON.