Dochádzkový terminál EXALOGIC A-C071S

Základné informácie

  • Hardvérový dochádzkový terminál EXALOGIC A-C071S je elektronické zariadenie na evidenciu dochádzky. Identifikácia pracovníkov sa realizuje viacerými spôsobmi – pomocou prístupového kódu a zároveň hesla alebo kartou s RFID čipom, prípadne pomocou odtlačku prsta.
  • On-line prepojenie dochádzkového terminálu s databázou účtovnej jednotky, prípadne možnosť práce v režime off-line (až jeden mesiac) – po opätovnom pripojení dochádzkového terminálu k databáze sa prechody automaticky načítajú do knihy Evidencia príchodov a odchodov, prípadne je možné prechody stiahnuť v CSV formáte a pomocou transformačnej šablóny naimportovať do OBERON-u (napr. pri inštalácii dochádzkového terminálu na stavenisku a mesačnom spracovaní dochádzky).
  • Pri dochádzkovom termináli EXALOGIC A-C071S je potrebné, aby pracovník mal vo formulári Pracovník (ponuka Firma, resp. Mzdy, Pracovníci) okrem prístupového kódu zadané aj heslo, resp. kód prístupovej karty. Pri ostatných typoch terminálov stačí mať zadaný prístupový kód pracovníka.
  • Zariadenie inštaluje servisný technik dodávateľa v spolupráci so správcom lokálnej počítačovej siete. Viac informácií k inštalácii zariadenia získate v téme Inštalácia dochádzkového terminálu EXALOGIC A-C071S.

Ďalšie informácie

  • Dochádzkový terminál pomocou najmodernejšej technológie snímania odtlačkov prstov dokáže rozpoznať odtlačky za sucha i mokra, dokonca aj mierne poškodené odtlačky. 2.4 ” TFT LCD displej zaručuje jasnosť a čitateľnosť všetkých údajov.
  • Vysoká rýchlosť verifikácie – vždy do jednej sekundy. Komunikácia s okolím je možná pomocou TCP/IP alebo USB portu.
  • Dôležité položky firmvéru sú k dispozícii v slovenskom jazyku.
  • K jednému dochádzkovému terminálu je možné dokúpiť neobmedzený počet unikátnych RFID kľúčov (v balení dochádzkového terminálu je 5 kusov RFID kľúčov).
  • Pri použití odtlačkov prstov povinnosť registrácie na Úrade na ochranu osobných údajov.

Dôležité upozornenie: Tlačidlo F1 Príchod slúži tak na príchod do zamestnania, ako aj na návrat zo všetkých druhov neprítomností. Všetky ostatné tlačidlá (F2 – F8) slúžia len na odchod zo zamestnania podľa cieľa neprítomnosti.

Technická špecifikácia terminálu

Model:  EXALOGIC A-C071S
Kapacita pracovníkov:  2 000
Kapacita odtlačkov: 2 000
Kapacita záznamov: neobmedzená (100 000  v režime off-line)
Jazyk: slovenský, anglický
Spôsob pripojenia: on-line so systémom OBERON, aj off-line
Displej: 2.4″ TFT LCD
Rozlíšenie snímača odtlačkov prstov: 500DPI (Optical)
Reálne zobrazenie odtlačkov prstov na displeji: k dispozícii
Čas identifikácie: do 1s
Komunikácia: TCP/IP, USB
Spôsob overovania: prístupový kód/karta s RFID čipom (125Khz)/odtlačky prstov
Zvonenie – alarm: zvonenie zabudované v zariadení
Napájanie: DC 12V/1A
Prevádzkové prostredie: prevádzková teplota: 0°C-45°C, vlhkosť: 80%
Rozmery terminálu: 164(d)*110(š)*42(v)mm
Typy prechodov: preddefinované (max. 8)
Spôsob uloženia odtlačku prsta: len daktyloskopické vzory a markanty (max 498 bajtov)

Cena

Dochádzkový terminál je určený len pre používateľov OBERON-u a je ho možné zakúpiť u našich zmluvných partnerov, prípadne priamo vo firme EXALOGIC.

Cena dochádzkového terminálu: 200,- EUR s DPH* (v cene je zahrnutých 5 ks RFID kľúčov)

Cena karty s RFID čipom: 1,- EUR s DPH

* Uvedená cena je platná od 1.10.2018

Na stiahnutie

 Návod na použitie EXALOGIC A-C071S (príbalový leták)

Návod na obsluhu EXALOGIC A-C071S (pre pracovníkov)

Viac informácií v Pomocníkovi OBERON