Dverové zámky SALTO

Výrobca: SALTO Systems (dodávateľ: DoorElement)
Spôsob pripojenia: TCP/IP

  • Systém SALTO umožňuje vydanie hosťovskej karty a zadanie potrebných prístupových práv. Poskytuje tak komfort hosťovi, ktorý má bez akýchkoľvek problémov a komplikácií zabezpečený vstup do vlastnej izby, hotelového bazéna či ďalších hotelových prevádzok.
  • Dverové zámky Salto je možné prepojiť so systémom OBERON, konkrétne s modulom Hotelová recepcia. Kartu pre elektronické zámky je možné vytvoriť priamo z OBERON-u, kde sa automaticky na kartu zapíše izba, termín pobytu, meno hosťa a pod. Dôjde tak k zjednodušeniu práce obsluhy recepcie a zároveň sa eliminuje priestor na prípadné chyby.