Easy-Pos.eKasa

Výrobca pokladničného programu (PPEKK): S.A. spol. s r.o.
Výrobca chráneného dátového úložiska (CHDÚ): CHDU s.r.o.
Spôsob pripojenia (rozhranie): USB
Spôsob komunikácie: DLL

  • Easy-Pos.eKasa predstavuje certifikovanú fiškálnu tlačiareň (eKasa tlačiareň), ktorá v spojení s modulom Pokladnica OBERON vytvorí z počítača plnohodnotnú registračnú pokladnicu. Počítač sa pritom nemení na jednoúčelové zariadenie určené len na predaj, ale je ho možné naďalej využívať aj na iné činnosti (ako bez fiškálnej tlačiarne), a to aj paralelne popri predaji na pokladnici.
  • Fiškálna tlačiareň Easy-Pos.eKasa je zariadenie, ktoré sa skladá zo softvéru (PPEKK), chráneného dátového úložiska CHDÚ Easy-Pos a tlačiarne pokladničných dokladov (pozri časť Podporované tlačiarne). Chránené dátové úložisko sa pripája k počítaču pomocou USB kábla, k tlačiarni prostredníctvom sériového kábla.
Obrázok č. 1: Chránené dátové úložisko CHDÚ Easy-Pos

Podporované tlačiarne

Tlačiarne, ktoré dokážu tlačiť QR kódy a majú sériový vstup:

  • EPSON – TM88III, TM88IV, TM88V, TM88VI, TM20, TM70
  • SAMSUNG – SRP350II, SRP350II+, SRP350III
  • CITIZEN – CT-E351, CT-E361

Termotlačiarne, ktoré vytlačia QR kód prostredníctvom obrázka:

  • EPSON – TM88, TM88II
  • SAMSUNG – SRP350