eKasa PANDORA

Výrobca pokladničného programu (PPEKK): EXALOGIC, s.r.o.
Výrobca chráneného dátového úložiska (CHDÚ): EXALOGIC, s.r.o.
Spôsob pripojenia (rozhranie): LAN
Spôsob komunikácie: TCP/IP

  • eKasa PANDORA predstavuje certifikovanú fiškálnu tlačiareň (eKasa tlačiareň), ktorá v spojení s modulom Pokladnica OBERON vytvorí z počítača plnohodnotnú registračnú pokladnicu. Počítač sa pritom nemení na jednoúčelové zariadenie určené len na predaj, ale je ho možné naďalej využívať aj na iné činnosti (ako bez fiškálnej tlačiarne), a to aj paralelne popri predaji na pokladnici.
  • Fiškálna tlačiareň eKasa PANDORA  je zariadenie, ktoré sa skladá zo softvéru eKasa PANDORA PPEKK, chráneného dátového úložiska eKasa PANDORA CHDÚ a tlačiarne pokladničných dokladov EPSON TM-T20II alebo inej s ňou kompatibilnej tlačiarne (nevyhnutná podpora tlače QR kódu). Zoznam podporovaných tlačiarní pokladničných dokladov je dostupný v Pomocníkovi OBERON.
  • Zariadenie sa do počítačovej siete pripája pomocou ethernetového kábla, do elektrickej siete pomocou sieťového adaptéra (DC 5 V/1,5 A).

 

 

Cena a objednávka zariadenia

Fiškálna tlačiareň eKasa PANDORA je určená na predaj výhradne používateľom OBERON-u a našim zmluvným partnerom.

Informácie o cene a dostupnosti zariadenia s možnosťou objednávky nájdete na stránke nášho internetového obchodu EXALOGIC e-shop.