Platobný terminál AXASOFT

Výrobca: Ingenico
Protokol: Axapro
Dodávateľ: AXASOFT, a.s.
Spôsob pripojenia: TCP/IP, GPRS/3G

  • Systém OBERON podporuje platobné terminály Ingenico s komunikačným protokolom Axapro od firmy AXASOFT, a.s.
  • Platobný (bankový) POS terminál je elektronické zariadenie na realizáciu bezhotovostných platieb prostredníctvom platobných kariet. Je určený pre rôzne prevádzky na alternatívny spôsob úhrady namiesto hotovosti.
  • Platobný terminál číta domáce aj medzinárodné karty s magnetickým prúžkom, čipové a bezkontaktné karty. Druhy podporovaných typov kariet sa líšia podľa poskytovateľa platobného terminálu, napr. môžu podporovať aj stravovacie karty.
  • Pokladnica OBERON pri úhrade dokladu platobnou kartou zasiela do platobného terminálu výšku uhrádzanej sumy, platobný terminál vykoná finančnú transakciu a spätne informuje pokladnicu o vykonaní (resp. nevykonaní) platby.
  • Výhodou prepojenia pokladnice a platobného terminálu je, že obsluha pokladnice nemusí zadávať uhrádzanú sumu manuálne (ako v prípade, keď terminál nie je prepojený s pokladnicou). Na daňovom doklade z pokladnice sa taktiež tlačí info o vykonaní bankovej transakcie, takže zákazníkovi nie je potrebné dávať dva doklady (jeden štandardný pokladničný doklad a druhý z platobného terminálu).
  • Pre uvedené platobné terminály nie je dôležité, akú banku má používateľ terminálu, ani zákazník platiaci kartou. Tieto skutočnosti nemajú vplyv na výšku transakčných poplatkov. Platobné terminály sú prepojené s medzinárodným zúčtovacím centrom, ktoré finančné prostriedky za zrealizované služby prepošle na váš účet.