Platobný terminál PAX

Výrobca: PAX Technology
Dodávateľ: Global Payments s.r.o.
Protokol: GP ECR2
Operačný systém: Android
Spôsob pripojenia (rozhranie): LAN
Spôsob komunikácie: TCP/IP

  • Platobný terminál PAX predstavuje hardvérový platobný terminál od firmy Global Payments s.r.o. s operačným systémom Android na realizáciu bezhotovostných platieb prostredníctvom platobných kariet. Je určený pre rôzne prevádzky na alternatívny spôsob úhrady namiesto hotovosti.
  • Pokladnica OBERON pri úhrade dokladu platobnou kartou zasiela do platobného terminálu výšku uhrádzanej sumy, platobný terminál vykoná finančnú transakciu a spätne informuje pokladnicu o vykonaní, resp. nevykonaní platby.
  • Výhodou prepojenia pokladnice a platobného terminálu je, že obsluha pokladnice nemusí zadávať uhrádzanú sumu manuálne (ako v prípade, keď terminál nie je prepojený s pokladnicou). Na daňovom doklade z pokladnice sa taktiež tlačí info o vykonaní bankovej transakcie, takže zákazníkovi nie je potrebné dávať dva doklady (jeden štandardný pokladničný doklad a druhý z platobného terminálu).