Pokladničné zásuvky

Výrobca: Rôzny
Spôsob pripojenia: Výstup z fiškálneho zariadenia

  • Pokladničné zásuvky implementované v systéme OBERON predstavujú hardvérové zariadenia určené na úschovu a ochranu hotovosti (bankoviek a mincí) spravidla počas predaja na Pokladnici OBERON.
  • Pri predaji na Pokladnici OBERON sa zariadenie pripája k fiškálnej tlačiarni.
  • Vnútro pokladničných zásuviek je členené na priečinky na mince a bankovky, čo uľahčuje a zrýchľuje manipuláciu s peniazmi a tým aj samotný predaj.