Pokladničné zásuvky

Výrobca: rôzny
Spôsob pripojenia (rozhranie): konektor RJ11

 • Pokladničné zásuvky implementované v systéme OBERON predstavujú hardvérové zariadenia určené na úschovu a ochranu hotovosti (bankoviek a mincí) spravidla počas predaja na Pokladnici OBERON.
 • Pri predaji na Pokladnici OBERON sa zariadenie pripája k fiškálnej tlačiarni. Zásuvku je možné otvárať manuálne (pomocou kľúča) alebo automaticky pri zaevidovaní dokladu, prípadne pomocou tlačidla Otvoriť zásuvku (Ctrl+M) na Pokladnici OBERON, z ktorej sa odosiela do fiškálnej tlačiarne príkaz na otvorenie zásuvky. V prípade, že sa toto tlačidlo v Pokladnici OBERON
  nenachádza, je potrebné ho nadefinovať. Postup vytvorenia nových tlačidiel je dostupný v téme Nastavenia vzhľadu Pokladnice OBERON.
 • Pokladničnú zásuvku je možné použiť aj pri predaji na registračných pokladniciach v režime
  off-line
  .
 • Vnútro pokladničných zásuviek je členené na priečinky na mince a bankovky, čo uľahčuje a zrýchľuje manipuláciu s peniazmi, a tým aj samotný
  predaj.