VAROS FT5000B

Výrobca pokladničného programu (PPEKK): BOWA s.r.o.
Výrobca chráneného dátového úložiska (CHDÚ): BOWA s.r.o.
Spôsob pripojenia (rozhranie): LAN
Spôsob komunikácie: TCP/IP

  • VAROS FT5000B predstavuje certifikovanú fiškálnu tlačiareň (eKasa tlačiareň), ktorá v spojení s modulom Pokladnica OBERON vytvorí z počítača plnohodnotnú registračnú pokladnicu. Počítač sa pritom nemení na jednoúčelové zariadenie určené len na predaj, ale je ho možné naďalej využívať aj na iné činnosti (ako bez fiškálnej tlačiarne), a to aj paralelne popri predaji na pokladnici.
  • Fiškálna tlačiareň VAROS FT5000B je zariadenie, ktoré sa skladá zo softvéru (PPEKK, ktorý je súčasťou firmvéru zariadenia), chráneného dátového úložiska a tlačiarne pokladničných dokladov, ktoré sú súčasťou kitu zariadenia.
  • Zariadenie je kompatibilné s viacerými typmi tlačiarní pokladničných dokladov (konkrétny typ je potrebné overiť u výrobcu).
  • Fiškálne tlačiarne VAROS FT4000B a VAROS FT5000B používajú PPEKK a CHDU od firmy BOWA s.r.o., t. j. rovnaký komunikačný protokol. Pri inštalácii týchto zariadení je potrebné postupovať rovnako, ako pri inštalácii fiškálnych tlačiarní Pegas FM-06 eKasa a Pegassino.