UPOZORNENIE: Dňa 21. 6. 2024 (piatok) bude pre prerušenie dodávky elektriny tel. centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Zvýšená DPH 20 % na alkoholické nápoje

Na základe novely zákona o DPH sa v prípade reštauračných a stravovacích služieb v období od 1. januára 2024 zvyšuje sadzba dane z pridanej hodnoty na 20 %. Inými slovami, alkoholické nápoje sa touto novelou vylučujú z uplatňovania zníženej sadzby dane na reštauračné a stravovacie služby zavedenej v roku 2023 (viac informácií v článku Znížená DPH 10 % pre šport a gastro). Uvedená zmena sa vzťahuje na podávanie alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 0,5 % objemu.

Zmena v zákone

V novele zákona ide konkrétne o túto zmenu:

V prílohe č. 7a sa za slová „stravovacie služby2)“ vkladajú slová „s výnimkou podávania alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 0,5 % objemu“.

Obrázok č. 1: Citovaná zmena v zákone č. 530/2023 Z. z., čl. XI

Nastavenie zvýšenej sadzby DPH

Nastavenie zvýšenej sadzby DPH na skladových kartách je možné v OBERON-e vykonať pomocou funkcie Hromadná zmena sadzieb DPH.

Obrázok č. 2: Nastavenie filtra na výber skladových kariet na zmenu sadzby DPH

Pri zmene môžete postupovať podľa nasledujúceho návodu:

  1. Hromadná zmena sadzieb DPH je nevratný proces, preto pred jej spustením odporúčame vykonať zálohovanie údajov.
  2. V programe OBERON – Agenda firmy otvorte evidenciu Skladové karty. Pomocou funkcie Označovanie záznamov označte tie skladové karty, na ktorých chcete zmeniť sadzbu DPH z 10 % na 20 %.
  3. Stlačte tlačidlo Vlastnosti a v záložke Filtre nastavte filter s podmienkou Vybrať záznamy – Len označené. V evidencii Skladové karty skontrolujte vyfiltrované skladové karty, na ktorých chcete znížiť sadzbu DPH, a stlačte tlačidlo Možnosti.
  4. Zvoľte možnosť Hromadná zmena sadzieb DPH. V sprievodcovi nastavte hodnotu pôvodnej a novej sadzby DPH (pôvodná sadzba 10 %, nová sadzba 20 %).
  5. Ak chcete zachovať pôvodnú predajnú cenu na skladovej karte, zvoľte možnosť Zachovať predajné ceny s DPH.
  6. Ak nechcete zmeniť na skladových kartách aj sadzbu DPH pre nákup, ponechajte políčko Nastaviť aj sadzbu DPH pre nákup nezačiarknuté.
  7. Ak používate registračné pokladnice v režime off-line (napr. EURO), zvoľte možnosť Automaticky nastaviť.
  8. V nasledujúcom kroku vyberte, na ktoré karty sa má zmena sadzby DPH aplikovať – zvoľte možnosť Aktuálne vybrané.
  9. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa na vyfiltrovaných kartách v zozname vykoná hromadná zmena sadzby DPH.
Obrázok č. 3: Sprievodca hromadnou zmenou sadzby DPH

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Automatická úloha pre dochádzkové terminály

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB