Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenie automatickej úlohy SMS eurosms.sk

Formulár Nastavenia automatickej úlohy "SMS Sender: www.eurosms.sk" umožňuje zadať prihlasovacie údaje (heslo/API kľúč). Formulár je dostupný z programu OBERON Center v oddiele Automatické úlohy, tlačidlo Pridať alebo Upraviť, otvorí sa formulár, v ktorom stlačte tlačidlo Nastaviť.

Popis formulára Nastavenia automatickej úlohy "SMS Sender: www.eurosms.sk

Odosielateľ, intergračné ID, integračný kľúč

Test odosielania SMS

Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

25.4.2018