Pomocník systému OBERON
Sprievodca Export účtovného denníka pre externé spracovanie

Sprievodca Export účtovného denníka pre externé spracovanie slúži na vytvorenie súboru vo forme databázy Microsoft Access (prípona MDB), ktorá bude obsahovať údaje účtovného denníka. Takto vytvorená databáza môže byť využitá pre ďalšie spracovanie, finančnú analýzu, externý audit a pod. Sprievodca vytvorí jednu tabuľku, ktorá bude obsahovať záznami účtovného denníka.
Príbuzné témy