Pomocník systému OBERON
Sprievodca Export účtovného denníka na externé spracovanie

Sprievodca Export účtovného denníka na externé spracovanie umožňuje vytvoriť súbor vo formáte databázy Microsoft Access (s príponou .mdb), ktorý bude obsahovať údaje účtovného denníka (sprievodca vytvorí jednu tabuľku, ktorá bude obsahovať záznamy účtovného denníka). Takto vyexportované údaje sa môžu použiť na ďalšie spracovanie, finančnú analýzu, externý audit a pod. Sprievodca je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka ÚčtovníctvoÚčtovný denník, tlačidlo Možnosti - Export XML údajov.

Príbuzné témy