Pomocník systému OBERON
Sprievodca Výpočet úrokov z omeškania

Sprievodca Výpočet úrokov z omeškania umožňuje automaticky vypočítať úroky z omeškania za neuhradenú pohľadávku po lehote splatnosti. Výška úrokov z omeškania je určená ako základná úroková sadzba ECB zvýšená o 8 percentuálnych bodov. Aktuálna sadzba úrokov z omeškania je zverejnená na stránke Ministerstva spravodlivosti. Sprievodca je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka FakturáciaKniha pohľadávok, tlačidlo Možnosti - Výpočet výšky úroku z omeškania.

Príbuzné témy