Pomocník systému OBERON
Koniec

OBERON - hlavná ponuka > OBERON > Koniec

Výberom položky Koniec v ponuke OBERON programu OBERON - Agenda firmy sa tento program ukončí. Pred ukončením programu sa odporúča zatvoriť všetky otvorené formuláre.

Príbuzné témy