Pomocník systému OBERON
Formulár Účtovný denník - číselné rady

Číselné rady slúžia na nastavenie číslovania dokladov daného typu v účtovnom denníku. Číselný rad je možné priradiť k jednému, prípadne k viacerým typom dokladov. Pomocou formulára Číselné rady je možné definovať číselné rady. Doplniť nový číselný rad je možné po stlačení tlačidla Nový.

Formulár Účtovný denník - číselné rady je dostupný z ponuky ÚčtovníctvoTypy dokladov, stlačte tlačidlo Nový alebo Oprava.

Zadanie číselného radu

V ponuke Fakturácia, Typy dokladov zvoľte typ dokladu, ku ktorému chcete priradiť alebo zmeniť číselný rad. Stlačte tlačidlo Nový alebo Oprava, Číselný rad, tlačidlo "...". Zo zoznamu vyberte názov číselného radu, ktorý chcete zmeniť, prípadne po stlačení tlačidla Nový je možné pridať nový číselný rad.

Popis formulára Účtovný denník - číselné rady

Názov

Spôsob číslovania 

Kontrolovať duplicitu

Číslovať od

Poznámka

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018