Pomocník systému OBERON
Kalendár podujatí

OBERON - hlavná ponuka > Hotel > Kalendár podujatí

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Kalendár podujatí v ponuke Hotel programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Evidencia Kalendár podujatí

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail umožňuje na zadaný e-mailový kontakt manuálne odoslať jednoduchú e-mailovú správu. Správu je možné vytvoriť z preddefinovaných predlôh, ktoré možno podľa potreby upravovať, ďalšie predlohy je možné vytvárať podľa požiadaviek účtovnej jednotky. Viac informácií získate v téme Odosielanie e-mailov v systéme OBERON.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Obrázok č. 2:  Kalendár podujatí vo formulári Grafický prehľad izieb (vo forme riadku pod záhlavím kalendára)

Popis formulára Kalendár podujatí - záznam

Dátum evidencie

Zadáva sa dátum zaevidovania podujatia.

Druh

Vyberá sa druh podujatia. Program ponúka niektoré preddefinované druhy podujatí, ktoré je možné ďalej upravovať, prípadne si definovať svoje vlastné, a to pomocou tlačidla . Ku každému druhu podujatia je možné priradiť obrázok a farbu. Pomocou panela na zmenu poradia položiek zoznamu (modrých šípok)  je možné jednotlivé položky zoznamu posúvať.

Dátum začiatku a dátum ukončenia

Zadáva sa presný dátum začiatku a ukončenia podujatia. V uvedenom rozsahu dátumov sa bude podujatie zobrazovať v Grafickom prehľade izieb.

Popis

Zadáva sa bližší popis podujatia (detailnejšie informácie).
Príbuzné témy