Pomocník systému OBERON
Kniha zmluvných rezervácií

Základné informácie

Dostupné možnosti evidencie

V evidencii Kniha zmluvných rezervácií sú dostupné ďalšie možnosti práce s dokladmi, a to v tlačidle Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zobraziť dokumenty a obrázky

Odoslať e-mail

Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018