Pomocník systému OBERON
Sledovanie činností

OBERON - hlavná ponuka > Servis > Sledovanie činností

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Sledovanie činností v ponuke Servis programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Nastavenie sledovania činností

  1. Otvorte program OBERON - Agenda firmy, zvoľte ponuku Servis, Sledovanie činností. Otvorí sa formulár, v ktorom stlačte tlačidlo Nastaviť.
  2. Otvorí sa formulár Sledovanie činností - nastavenia, v ktorom v záložke Sledované činnosti nadefinujte tie činnosti, ktoré sa majú pri jednotlivých používateľoch sledovať a zaznamenávať.
  3. V záložke Ostatné je možné nastaviť počet dní od poslednej udalosti, po uplynutí ktorých sa záznamy o sledovaných činnostiach automaticky odstránia.
  4. Na uloženie vykonaných nastavení stlačte tlačidlo OK.

Technické informácie

Príbuzné témy