Pomocník systému OBERON
Používatelia

OBERON - hlavná ponuka > Servis > Používatelia

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Používatelia v ponuke Servis programu OBERON - Agenda firmy. Položka je dostupná len pre používateľov s príznakom Administrátor.

Základné informácie

Definovať nového používateľa je možné pomocou sprievodcu Vytvorenie nového používateľa. Definovať, resp. upravovať údaje o už vytvorenom používateľovi je možné vo formulári Používateľ. Definovať používateľov môže len používateľ s príznakom Administrátor.

Na čo slúžia používatelia

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zmeniť heslo

Umožňuje zmeniť, ale aj nastaviť heslo vybranému používateľovi v zozname. Heslo si môže používateľ zmeniť (nastaviť) aj sám, a to pri prihlásení do systému OBERON (tlačidlo Zmeniť heslo).

Vymazať heslo

Umožňuje vymazať (odstrániť) heslo vybranému používateľovi v zozname. Funkcia sa spravidla používa pri strate (zabudnutí) hesla používateľom - správca systému mu heslo odstráni a používateľ si následne v prihlasovacom formulári zadá svoje nové heslo.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy