Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia programu

V ponuke Servis, položka Nastavenia programu sú dostupné všetky nastavenia systému OBERON týkajúcich sa aktuálne spracovávanej (otvorenej) firmy. Výnimku tvoria nastavenia pripojiteľných zariadení ako registračné pokladnice, fiškálne tlačiarne a pod., tie sú dostupné v ponuke Zariadenia.

Nastavenia - Firma

 

Nastavenie - Počítač

Nastavenia v oddiele Počítač sú nastavenia platné pre daný počítač. Pri zmene názvu počítača v systéme Windows, budú nastavenia v tejto sekcii stratené.

Umožniť pracovať s nastavením ostatných počítačov

Nastavenia - Používateľ

Nastavenia v sekcii Používateľ sú nastavenia, platné pre konkrétneho používateľa. Niektoré nastavenia sú obmedzené nastavením v sekcii Firma. Napríklad, ak v nastavení firmy nie je umožnené využívať modul Účtovníctvo, tak ani používateľ nebude môcť využívať tento modul.

Nastavenie objektov

Umožniť pracovať s nastavením ostatných používateľov

 

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018