Pomocník systému OBERON
Zariadenia

OBERON - Položky v ponukách > Servis > Zariadenia

Základné informácie

Ďalšie informácie o nastaveniach pripojiteľných zariadení je možné získať v téme Nastavenie zariadenia. Ďalšie informácie o všetkých pripojiteľných zariadeniach získate v téme Prehľad pripojiteľných zariadení.

Postup pridania zariadenia

  1. V ponuke Servis - Zariadenia stlačte tlačidlo Pridať.
  2. V následne zobrazenom formulári Zariadenie špecifikujte zariadenie.
  3. Po potvrdení zobrazených okien tlačidlami OK je zariadenie pridané do programu OBERON.
Obrázok č. 1: Formulár Zariadenie

Postupne nastavte parametre:

Názov

Názov zariadenia musí byť jedinečný. V prípade, že účtovná jednotka využíva viacero fiškálnych tlačiarní alebo registračných pokladníc (aj rovnakého typu), budú doklady a pohyby týchto pokladníc evidované pod týmto názvom.

Typ zariadenia

Typ zariadenia špecifikuje kategóriu zariadenia, od ktorej sa odvíjajú aj ponúkané modely a aj ďalšie nastavenia zariadenia. Napríklad pokladnica EURO 100T môže pracovať v režime on-line aj off-line. V prípade, že zvolený Typ zariadenia je Registračná pokladnica, tak pokladnica pracuje v režime off-line a aj ďalšie nastavenia sú zhodné s parametrami iných registračných pokladníc. Ale v prípade, že zvolený Typ zariadenia je Fiškálny modul a Model zariadenia taktiež EURO 100T, pokladnica pracuje v režime on-line a ďalšie nastavenia a spôsob práce sú ako s fiškálnym modulom resp. tlačiarňou. Väčšina zariadení patrí len do jedného Typu zariadenia. Zoznam zariadení nájdete v téme Prehľad pripojiteľných zariadení

Model

Upresňuje Typ zariadenia (Model zariadenia je podmnožina Typu zariadenia). Model je konkrétne pripájané zariadenie. U niektorých typov zariadenia (spravidla zložitejších - fiškálne moduly alebo registračné pokladnice) je Model presne určený značkou a modelovým radom zariadenia. U niektorých zariadení (napr. elektronické váhy, zákaznícky displej) je Model špecifikovaný komunikačným protokolom zariadenia a iné zariadenia (napr. snímač čiarového kódu, PDA) nemajú špecifikovaný Model zariadenia, resp. Všeobecný model.

Pripojenie k počítaču

V sieťovej prevádzke je možné k OBERON-u pripojiť viacero rovnakých modelov zariadení - napr. fiškálnych modulov, preto je potrebné špecifikovať názov počítača, ku ktorému je zariadenie pripojené a s ktorým bude komunikovať. V prípade, že na server je pripojených viacero zariadení a klientské počítače sa k nemu pripájajú pomocou vzdialenej pracovnej plochy, je možné definovať, ktoré zariadenie má používať daná pracovná plocha. V tom prípade je pred názvom počítača (tabletu), ktorý sa pripája k serveru a bude využívať dané zariadenie, skratka RDP.

Nastaviť zariadenie

Špecifické nastavenia konkrétneho zariadenia. Detailnejšie informácie o nastaveniach jednotlivých zariadení nájdete v téme formulár Nastavenie zariadenia.

Fiškálne moduly a Registračné pokladnice umožňujú automaticky načítať parametre komunikácie a nie je ich potrebné načítať automaticky. Načítanie parametrov komunikácie sa spustí pomocou tlačidla Detegovať.

Snímače čiarových kódov, Snímače prístupu, Zákaznícke displeje a Elektronické váhy je vhodné po nastavení parametrov komunikácie otestovať. Napríklad snímač čiarových kódov je možné otestovať zosnímaním čiarového kódu, ktorý sa zobrazí v textovom poli. Ak sa prepis čiarového kódu nezobrazí, je pravdepodobné, že je snímač pripojený na iný komunikačný port.

Dostupné možnosti evidencie

V zozname pripojených zariadení sú dostupné ďalšie možnosti cez tlačidlo Možnosti.

Správca zariadení systému Windows

Otvorí správcu zariadení systému Windows, pomocou ktorého je možné zistiť, ktoré zariadenia sú v počítači nainštalované, aktualizovať softvérový ovládač pre zariadenia, kontrolovať správnu funkčnosť hardvéru alebo upravovať nastavenie hardvéru. Správcu zariadení je možné vyvolať aj z ponuky Ovládací panel kliknutím na položku Systém a zabezpečenie a následne v časti Systém kliknutím na položku Správca zariadení.

Správca doplnkov

Otvorí sa formulár Správca doplnkov, ktorý umožňuje rozšíriť systém OBERON o ďalšie vlastnosti a funkcie, napríklad jazykové súbory na preklad programu alebo tlačových výstupov, rôzne transformačné súbory, ovládače pre internetový obchod, fiškálne moduly a pod.  
Príbuzné témy