Pomocník systému OBERON
Zariadenia

Základné informácie

Ďalšie informácie o nastaveniach pripojiteľných zariadení je možné získať v téme Nastavenie zariadenia. Ďalšie informácie o všetkých pripojiteľných zariadeniach získate v téme Prehľad pripojiteľných zariadení.

Postup pridania zariadenia

  1. V ponuke Servis - Zariadenia stlačte tlačidlo Pridať.
  2. V následne zobrazenom formulári Zariadenie špecifikujte zariadenie.
  3. Po potvrdení zobrazených okien tlačidlami OK je zariadenie pridané do programu OBERON.
Obrázok č. 1: Formulár Zariadenie

Postupne nastavte parametre:

Názov

Typ zariadenia

Model

Pripojenie k počítaču

Nastaviť zariadenie

Fiškálne moduly a Registračné pokladnice umožňujú automaticky načítať parametre komunikácie a nie je ich potrebné načítať automaticky. Načítanie parametrov komunikácie sa spustí pomocou tlačidla Detekovať.

Snímače čiarových kódov, Snímače prístupu, Zákaznícke displeje a Elektronické váhy je vhodné po nastavení parametrov komunikácie otestovať. Napríklad snímač čiarových kódov je možné otestovať zosnímaním čiarového kódu, ktorý sa zobrazí v textovom poli. Ak sa prepis čiarového kódu nezobrazí, je pravdepodobné, že je snímač pripojený na iný komunikačný port.

Dostupné možnosti evidencie

V zozname pripojených zariadení sú dostupné ďalšie možnosti cez tlačidlo Možnosti.

Správca zariadení systému Windows

Správca doplnkov

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018