Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia - Firma - Mzdy

Nastavenia mzdovej agendy v programe OBERON je dostupné cez ponuku Servis, Nastavenia programu.

Popis formulára Nastavenia programu

               

Schvaľovanie miezd

Každú spracovanú mzdu je možné schváliť (podpísať). Schvaľovať mzdy môže len iný používateľ.

Mesačná mzda

Spôsob výpočtu miezd môže byť:

  • sviatok zahrnúť do odpracovaných hodín
  • sviatok nezahrnúť do odpracovaných hodín - počítať náhradu za sviatok 

Viac informácii o sviatkoch nájdete v téme Odmeňovanie práce vo sviatok.

Mzdové sadzby

Zobrazuje sa rekapitulácia mzdových sadzieb, s ktorými program počíta, napr. daňový bonus, vymeriavací základ, nezdaniteľné časti atď.. Pre správny výpočet miezd je dôležité, aby program pracoval s aktuálnymi mzdovými sadzbami. Mzdové sadzby sa upravujú automaticky pri aktualizácii systému OBERON.

Príbuzné témy