Pomocník systému OBERON
Úlohy a udalosti

Základné informácie

Ďalšie informácie

Ďalšie možnosti evidencie

V knihe Úlohy a udalosti sú pre prácu so zápismi dostupné ďalšie možnosti. Sú dostupné v tlačidle Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zmeniť stav

Nová udalosť z reklamácie/servisu

Zobraziť  väzby dokumentu

Zobraziť dokumenty a obrázky

Obnoviť vymazaný záznam

Import úloh a udalostí z Excelu

Podrobné informácie o formulári získate v téme Formulár Úloha a v téme Formulár Udalosť.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018