Pomocník systému OBERON
O automatických notifikáciách

Ďalšie možnosti produktu > Automatické notifikácie > O automatických notifikáciách

Táto téma Pomocníka sa zaoberá automatickými notifikáciami v systéme OBERON. Téma prináša prehľad typov automatických notifikácií a informácie o možnostiach nastavenia formátu jednotlivých notifikácií.

Základné informácie

Postup nastavenia automatických notifikácií je dostupný v téme Generátor notifikácií.

Typy notifikácií

Typ Popis Okamih notifikácie
CRM - úlohy a udalosti

Notifikácia (pripomenutie) úlohy alebo udalosti z modulu CRM a registratúra.

Používateľ sám nastaví pripomenutie pred začatím udalosti v rozsahu minút, hodín, dní alebo týždňov.

Hotel - on-line rezervácia ubytovania  (pre hosťa)

Notifikácia o novej on-line rezervácii (alebo dopyte) ubytovania. Týka sa rezervácií pomocou webového rezervačného formulára ubytovania v prepojení s webovými službami OBERON, prípadne aj rezervácií zaevidovaných automaticky pomocou manažéra rezervačných kanálov (napr. Beds24D-EDGE).

Ihneď po prijatí rezervácie alebo dopytu.

Hotel - on-line rezervácia ubytovania  (pre hotel)

Pri prijatí rezervácie ubytovania z webového rezervačného formulára ubytovania sa doručí e-mailová alebo SMS správa s detailmi rezervácie na zadanú adresu alebo telefónne číslo ubytovacieho zariadenia. Zároveň ďalšia notifikácia sa doručí aj hosťovi, ktorý rezerváciu vytvoril.

Ihneď po prijatí rezervácie alebo dopytu.

Hotel - notifikácia pred príchodom (pre hosťa)

Pred príchodom hosťa systém OBERON zasiela e-mailovú alebo SMS správu s informáciami napr. o polohe hotela, parkovaní a pod. V notifikačnej správe je možné zaslať aj výzvu s odkazom na osobitný formulár na webovej stránke ubytovacieho zariadenia na zadanie identifikačných údajov hosťa, prípadne aj ďalších osôb ešte pred príchodom do ubytovacieho zariadenia v rámci tzv. pre check-inu (viac informácií je možné získať v téme Pre check-in).

72 hodín pred príchodom hosťa v čase od 8:00 do 22:00 hod.

Hotel - notifikácia po odchode hosťa

Po odchode hosťa systém OBERON zasiela e-mailovú alebo SMS správu, napr. poďakovanie za pobyt, žiadosť o spätnú väzbu.

48 hodín po odchode hosťa v čase od 8:00 do 22:00 hod.

Pokladnica OBERON - denná uzávierka

Po vykonaní dennej uzávierky v module Pokladnica OBERON program odošle e-mailovú alebo SMS správu na zadanú adresu alebo telefónne číslo.

Ihneď po vykonaní dennej uzávierky.

Dochádzka - meškajúci pracovníci

V prípade, že pracovník nepríde do práce do stanoveného času, príjemcovi sa doručí e-mailová alebo SMS správa na zadanú adresu alebo telefónne číslo.

Po prekročení stanoveného času od začiatku pracovnej zmeny.

Obrázok č. 1: Automatická notifikácia - denná uzávierka prijatá formou SMS správy

Editor predlohy       

Obrázok č. 2: Automatická notifikácia - úprava šablóny na zasielanie dennej uzávierky e-mailom 

Príbuzné témy