Pomocník systému OBERON
Obchodní partneri

Základné informácie

Pridať alebo upraviť údaje o obchodných partneroch je možné vo formulári Obchodný partner.

Ďalšie možnosti

V knihe Obchodní partneri sú dostupné ďalšie nastaviteľné vlastnosti cez tlačidlo Možnosti.

Zobraziť pohľadávky, záväzky

Zobraziť prijaté objednávky

Zobraziť úlohy a udalosti

Zobraziť CRM zložky

Overiť kredit limit obchodného partnera

Hromadné zmeny

Hromadné overenie IČ DPH na internete

Odoslať e-mail

Zaslať SMS

XML komunikácia - export údajov

XML komunikácia - import údajov

Import obchodných partnerov

Výber záznamov pre transport údajov

Zmena príznakov pre transport údajov

Transport údajov

Export e-mailových adries do súboru

Obnoviť vymazaný záznam

Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018