Pomocník systému OBERON
Sprievodca Export e-mailových adries

Sprievodca Export e-mailových adries umožňuje exportovať e-mailové adresy z vybraných evidencií do samostatného textového súboru. Sprievodca je dostupný z viacerých miest v programe OBERON - Agenda firmy (napr. z evidencie Obchodní partneri) po stlačení tlačidla Možnosti, resp. z kontextovej ponuky tabuľky záznamov.

Základné informácie 

Príbuzné témy