Pomocník systému OBERON
Sprievodca Export e-mailových adries

Základné informácie 

Pri importe e-mailových adries do programu Mailchimp zvoľte oddelovač CRLF. Mailchimp je nástroj na hromadné posielanie e-mailov (newslettrov).

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018