Pomocník systému OBERON
Hromadné zasielanie e-mailov

Ďalšie možnosti produktu > E-mailová komunikácia > Hromadné zasielanie e-mailov

Táto téma Pomocníka je venovaná hromadnému zasielaniu e-mailových správ v systéme OBERON - tzv. hromadnému mailingu - jednému zo spôsobov odosielania e-mailových správ v systéme OBERON.

Základné informácie

V rámci hromadného mailingu je okrem e-mailových správ možné hromadne zasielať aj SMS správy. Ide, samozrejme, len o zasielanie krátkych textových správ bez obrázkov a príloh. Na ich zasielanie je okrem automatickej úlohy Automatické odosielanie e-mailov potrebné nastaviť aj ďalšiu automatickú úlohu Posielanie SMS správ cez EuroSMS, ktorá umožňuje automaticky zasielať vytvorené SMS v rámci alebo mimo firmy a zároveň spätne overovať, či a kedy bola daná SMS správa doručená. Všetky vygenerované SMS správy sa nachádzajú v evidencii CRM, SMS správy. Na využitie služby je potrebná registrácia na stránke www.eurosms.com. Po zaregistrovaní získate prihlasovacie údaje a integračné údaje potrebné pre odosielanie SMS. Služba je spoplatnená podľa cenníka poskytovateľa. Bližšie informácie získate v témach EuroSMSSMS správy.

Postup nastavenia hromadného zasielania e-mailov a vytvorenia a odoslania hromadnej správy na príklade informovania obchodných partnerov o zmene adresy je dostupný v téme Hromadné správy (kampane).

Obrázok č. 1: Úprava konceptu hromadnej správy

 

Príbuzné témy