Pomocník systému OBERON
História ubytovaných osôb

OBERON - hlavná ponuka > Hotel > História ubytovaných osôb

Táto téma Pomocníka je venovaná položke História ubytovaných osôb v ponuke Hotel programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Export e-mailových adries

E-mailové adresy z histórie ubytovaných osôb je možné exportovať do samostatného textového súboru (.TXT). Po ukončení exportu sa zobrazí správa o priebehu. Exportované e-mailové adresy je ďalej možné použiť napr. pri hromadnom zasielaní e-mailov. Bližšie informácie získate v téme Sprievodca Export e-mailových adries.

Príbuzné témy