Pomocník systému OBERON
História ubytovaných osôb

V evidencii História ubytovaných osôb sa nachádzajú hostia, ktorí už boli v minulosti ubytovaní v danom ubytovacom zariadení. Do knihy História ubytovaných osôb sa záznamy dostanú automaticky pri zaevidovaní hosťa do knihy ubytovaných, prípadne do rezervácie ubytovania.

Základné informácie

Dostupné možnosti evidencie

V evidencii História ubytovaných osôb sú dostupné ďalšie možnosti práce so záznamami, a to v tlačidle Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Export e-mailových adries

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

11.9.2018