Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia - Firma - CRM a registratúra

Obsahuje nastavenia modulu Sklad v systéme OBERON. Nastavenia sú platné pre celú účtovnú jednotku. Formulár je dostupný z ponuky Servis, Nastavenia programu.

Popis formulára Nastavenia programu

Číslovanie dokladov

Vyúčtovanie reklamácie/servisu

Registratúrny (podací) denník - registratúrna značka

Registratúrny (podací) denník - spôsob číslovania

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

11.9.2018