Pomocník systému OBERON
Registratúrny plán

Základné informácie

Dostupné možnosti evidencie

V registratúrnom pláne sú dostupné ďalšie možnosti cez tlačidlo Možnosti.

Import registratúrneho plánu

Postup na priradenie dokumentu do registratúrneho plánu

  1. V ponuke CRM zvoľte položku Registratúrny (podací) denník.
  2. Kliknite na tlačidlo Nový, otvorí sa formulár Záznam v registratúrnom (podacom) denníku.
  3. Kliknite na tlačidlo  vedľa poľa Registratúrna značka.
  4. Otvorí sa formulár Registratúrny plán, vyberte položku registratúrneho plánu.

Postup na úpravu položky registratúrneho plánu

Upravovať (pridávať alebo vymazávať) položky registratúrneho plánu možno priamo v stromovej štruktúre plánu po otvorení registratúrneho denníka. Postupujte takto:

  1. V ponuke CRM zvoľte položku Registratúrny (podací) denník.
  2. V ľavej časti tohto formulára sa nachádzajú záložky Registratúrny plánSpisy. Vyberte prvú záložku - Registratúrny plán.
  3. V stromovej štruktúre registratúrneho plánu vyberte príslušnú skupinu a stlačte tlačidlo Nový, prípadne stlačte pravé tlačidlo myši. Vyberte položku Nová skupina alebo Nová položka.
  4. Otvorí sa formulár, v ktorom je potrebné vyplniť všetky náležitosti.
Obrázok č. 1: Formulár Registratúrny plán
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018