Pomocník systému OBERON
Formulár Záznam v registratúrnom (podacom) denníku

Pomocou formulára Zápis v registratúrnom denníku je možné pridať pripadne opraviť zápis v registratúrnom denníku. Formulár je dostupný z ponuky CRMRegistratúrny denník, tlačidlo Nový alebo Oprava. Na pridanie zápisu v registratúrnom denníku je potrebné vyplniť aspoň tieto polia: Typ záznamu, Evidenčné číslo (značka), Dátum evidencie a Vec.

Popis formulára Záznam v registratúrnom (podacom) denníku

Typ záznamu

Evidenčné číslo (značka)

Dátum evidencie

Registratúrna značka

Lehota uloženia

Vec

Vybaviť do

Číslo spisu

Umiestnenie

V záložke Doplňujúce údaje je možné uviesť ďalšie informácie o jednotlivých záznamoch v registratúrnom denníku.

Tlačidlo Prílohy

Stlačením tlačidla Prílohy je možné v elektronickej podobe vyhotoviť a pripojiť kópiu evidovaného dokumentu zo skenera prípadne pripojiť textový alebo tabuľkový dokument. Ku každému jednotlivému záznamu v registratúrnom denníku môžete pripojiť ľubovoľný počet snímok zo skenera alebo súborov.

Postup na pripojenie dokumentu zo súbora

  1. Stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa formulár Dokument (obrázok).
  2. Stlačením tlačidla  sa otvorí knižnica obrázkov, kde je možné súbor nalistovať. Stlačením tlačidla  sa otvorí Knižnica dokumentov a obrázkov, v ktorom vyberte súbor, ktorý bude k registratúrnemu záznamu pripojený.
  3. Priložený dokument uložte.

Postup na pripojenie dokumentu zo skenera

  1. Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte položku Oskenovať.
  2. Otvorí sa formulár, v ktorom stlačením tlačidla Skenovať sa otvorí formulár ovládača daného skenera. Stlačením tlačidla Vybrať zdroj bude zase možné vybrať konkrétne skenovacie zariadenie, ktoré má byť použité.
  3. Oskenovaný dokument uložte.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018