Pomocník systému OBERON
Registratúrny denník

Základné informácie

Dostupné možnosti evidencie

V registratúrnom denníku sú dostupné ďalšie možnosti cez tlačidlo Možnosti.

Označiť ako vybavený

Zrušiť vybavenie

Presun medzi archívne zložky

Obnoviť vymazaný záznam

Podrobné informácie o formulári získate v téme Formulár Záznam v registratúrnom (podacom) denníku.
Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

15.3.2018