Pomocník systému OBERON
Vyradenie a fyzická likvidácia registratúrnych záznamov

Základné informácie

Postup presunutia registratúrnych záznamov do archívu je popísaný v téme Registratúrne stredisko (archív).
Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

15.3.2018