Pomocník systému OBERON
Vyradenie a fyzická likvidácia registratúrnych záznamov

Základné informácie

Postup presunutia registratúrnych záznamov do archívu je popísaný v téme Registratúrne stredisko (archív).
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

11.9.2018