Pomocník systému OBERON
Príprava vývojového prostredia pre OBERON API
Pre vývojárov > OBERON API > Príprava vývojového prostredia pre OBERON API

Systém OBERON je vyvíjaný na platforme .NET vo vývojom prostredí Microsoft Visual Studio. Na prácu s OBERON API, prípadne s univerzálnymi rozhraniami, je možné použiť napr. Microsoft Visual Studio 2019 (prípadne novšiu verziu).

Postup ako začať pracovať s OBERON API v Microsoft Visual Studio:

 1. Najjednoduchšie je otvoriť (a upraviť) už vytvorený príklad, ktorý je možné stiahnuť z www.exalogic.sk. Napr. stiahnite a rozbaľte súbor OBERON_API_SkladoveKarty.zip. Spustite Microsoft Visual Studio 2019, zvoľte ponuku File, položku Open project a vyberte súbor z rozbaleného príkladu s príponou sln, v tomto prípade OBERON_API_SkladoveKarty.sln.
 2. V ideálnom prípade by sa malo dať s uvedeným príkladom ihneď pracovať - skúste vytvoriť aplikáciu pomocou ponuky Build, položka Build... Môže sa však stať (v závislosti od umiestnenia daného príkladu v počítači a cieľového adresára, v ktorom je nainštalovaný OBERON), že uvedený príklad nebude možné spustiť (chyba Type 'Exa.OBERON.Application.AppEngine' is not defined), pretože bude obsahovať tzv. chybné referencie. Referencia je vlastne odkaz (prepojenie) projektu na inú DLL knižnicu (v tomto prípade na DLL knižnice OBERON API). Uvedený problém je zobrazený v okne Error List.
      Postup korekcie (opravy) referencií:
      2.1. Zvoľte ponuku Project, vyberte poslednú položku ... Properties.
      2.2 V zozname vľavo vyberte záložku References a odstráňte všetky chybné referencie s počiatočným názvom EXA (klávesom Del alebo tlačidlom Remove).
      2.3 Stlačte tlačidlo Add, zvoľte záložku Browse a vyberte súbory s počiatočným názvom EXA v adresári OBERON\SHARE\SYSTEM.
      2.4 Opäť stlačte tlačidlo Add a vyberte ďalšie súbory s počiatočným názvom Microsoft.SqlServer z adresára OBERON\SHARE\SYSTEM.
      2.5 Opäť stlačte tlačidlo Add a vyberte ďalšie súbory z adresára OBERON\SHARE\SYSTEM - MySql.Data.dll a súbory s počiatočným názvom Interop.
      2.6 Referencie sa uložia pomocou ponuky File, stlačením položky Save All. Uvedené okno s referenciami je možné zatvoriť.
 1. Spustite projekt pomocou ponuky Debug položkou Start Debugging, uvedený príklad sa spustí a objaví sa okno s  možnosťou exportu skladových kariet. Skladové karty je možné exportovať - dôležitejší je však fakt, že po ukončení (zastavení) programu (ponuka Debug, položka Stop Debugging) a zobrazení zdrojového kódu je možné exportované údaje (export) upraviť podľa vlastného želania. Zdrojový kód sa zobrazí po otvorení formulára pomocou okna Solution Explorer, stlačením pravého tlačidla myši na tlačidle Exportovať, vybratím položky View Code.
 2. Úpravou príkladu je možné vytvoriť exportované údaje podľa vlastnej potreby. Môžete vytvoriť spustiteľný EXE súbor, ktorý odporúčame umiestniť do adresára OBERON\SHARE\SYSTEM.

Zdrojový kód nachádzajúci sa v tomto príklade je bližšie vysvetlený v téme pomocníka OBERON API - príklad exportu skladových kariet.

Príbuzné témy