Pomocník systému OBERON
Pre vývojárov na úvod

Pre vývojárov > Pre vývojárov na úvod

Systém OBERON je účtovný softvér určený pre malé a stredne veľké firmy. Napriek vysokej funkcionalite, ktorú systém ponúka, sa môže stať, že v ňom určitá požadovaná funkcia chýba. Najčastejšie ide o modifikované tlačové výstupy, export a import údajov, prepojenie s externými systémami, rozšírenie podpory pripojiteľných zariadení (napr. fiškálnych tlačiarní atď.) či internetových obchodov a pod. Z tohto dôvodu sme ako tvorcovia softvéru pripravili určité nástroje, pomocou ktorých je možné riešiť aj takéto úlohy.

Základné informácie

Z hľadiska tematických okruhov a náročnosti rozdeľujeme jednotlivé nástroje a možnosti na rozšírenie funkčnosti systému OBERON na tieto skupiny:

Podpora pri vývoji

Špecializovaná dokumentácia webových služieb

V nasledujúcej časti sú uvedené odkazy na tzv. referenčné príručky, ktoré obsahujú detailné popisy tried, štruktúr a metód webových služieb.

Použitie univerzálnych rozhraní a záručné podmienky

Príbuzné témy