Pomocník systému OBERON
Zmluvní partneri

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o zmluvných partneroch firmy EXALOGIC, s.r.o. - výrobcu systému OBERON. Téma obsahuje prehľad kontaktov zmluvných partnerov členený podľa samosprávnych krajov. Tým, že je súčasťou Pomocníka OBERON, je dostupný priamo z programu OBERON - Agenda firmy nezávisle od pripojenia k internetu. Používatelia OBERON-u ho môžu využiť na vyhľadanie servisného strediska nachádzajúceho sa najbližšie ich lokalite.

Základné informácie

V prípade, že by ste sa chceli stať zmluvným partnerom firmy EXALOGIC, vyplňte a odošlite registračný formulár na webovej stránke www.exalogic.sk. Na uzatvorenie zmluvného partnerstva stačí vyplniť a odoslať uvedený formulár a prijať potvrdenie o uzatvorení zmluvného vzťahu od firmy EXALOGIC.

Zoznam zmluvných partnerov (servisných stredísk) podľa krajov:

Bratislavský kraj

A3 Soft s.r.o.
Einsteinova 25
Bratislava

     

Tel.: 0905 863 926
E-mail: servis@a3soft.sk
Web: www.fiskalpro.eu

 

Softvér, hardvér pre pokladničné systémy, servis a poradenstvo

BEFARE 1 s.r.o.
Mliekarenská 10
Bratislava

     

Tel.: 0905 325 709
E-mail: befare@befare.sk
Web: www.befare.sk

 

Softvér, hardvér pre pokladničné systémy, servis a poradenstvo

ERPRO s. r. o.
Hollého 2156/11
Senec

     

Tel.: 0905 607 825
E-mail: erpro@erpro.sk
Web: www.erpro.sk                   

Predaj a servis registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní a platobných terminálov

EuroServis LK spol. s r. o.
Kalinkovo 576

     

Tel.: 0903 615 311
E-mail: info@euroservis.sk
Web: www.euroservis.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc a záložných zdrojov

FUKY spol. s r.o.
Gercenova 6/A
Bratislava

     

Tel.: 0905 852 777
E-mail: fuky@fuky.sk
Web: www.fuky.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky

IT SERVIS SK s. r. o.
Bratislavská 79
Pezinok

     

Tel.: 0908 666 229
E-mail: info@itservis-sk.sk
Web: www.itservis-sk.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, správa pokladničných systémov atď.

Trnavský kraj

Attila Bartalos - B.A.SYS - Bartalos
Ružový Háj 1358/18
Dunajská Streda

     

Tel.: 0903 488 015
E-mail: obchod@basystem.sk
Web: www.basystem.sk

Predaj a servis fiškálnych tlačiarní, minipokladní atď.

binari s.r.o.
Pribinova 17
Hlohovec

     

Tel.: 0902 670 922
E-mail: info@binari.sk
Web: www.binari.sk

Predaj a servis pokladničných systémov, výpočtovej techniky atď.

Bronislav Polák - BZ - pro
Suchý riadok 1658/30
Skalica

     

Tel.: 0904 958 043
E-mail: bzpro@bzpro.sk
Web: www.bzpro.sk

Predaj a servis pokladničných systémov, výpočtovej techniky atď.

Du Net, s.r.o.
Kračanská 40
Dunajská Streda

     

Tel.: 0903 437 840
E-mail: dunet@dunet.sk
Web: www.dunet.sk

Realizácia a administrácia informačných systémov a sietí, pokladničné systémy atď.

INFO KURZ s.r.o.
Hlavná 4234
Dunajská Streda

     

Tel.: 0905 251 799
Web: www.infokurz.sk

Predaj a servis registračných pokladníc a fiškálnych tlačiarní

Ingrid Györiová - INTERVYT
Okružná 663
Trhová Hradská

     

Tel.: 0905 483 374
E-mail: intervyt@intervyt.sk
Web: www.intervyt.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, počítačové siete atď.

Jozef Melicher - Execom
Orviská cesta 7471/15A
Piešťany

     

Tel.: 0905 360 516
E-mail: melicher@execom.sk
Web: www.execom.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc a fiškálnych tlačiarní, správa počítačových sietí

KRIXI s.r.o.
Komenského 7841/25
Dunajská Streda

     

Tel.: 0907 715 487
E-mail: krixi@krixi.sk
Web: www.krixi.sk

Predaj a servis registračných pokladníc, platobných terminálov a POS systémov

PCenter, s.r.o.
Hlavná 419
Dolné Saliby

     

Tel.: 0915 577 454
E-mail: obchod@pcenter.sk
Web: www.pcenter.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc atď.

UNIMAC PRO, s.r.o.
Kláštorná 4/1846
Šamorín

     

Tel.: 0905 225 565
E-mail: unimacpro@gmail.com

 

Trenčiansky kraj

A3 Soft s.r.o.
Továrenská 98/4
Púchov

     

Tel.: 042 4711 644
E-mail: info@a3soft.sk
Web: www.fiskalpro.eu

Softvér, hardvér pre pokladničné systémy, servis a poradenstvo

AB SERVIS s.r.o.
Hoenningovo námestie 2002
Púchov

     

Tel.: 0915 741 835
E-mail: info@okpokladnica.sk
Web: www.okpokladnica.sk

Registračné pokladnice, fiškálne tlačiarne, bonovacie tlačiarne, POS systémy atď.

ABASYS SK s. r. o.
Beckovská 4
Nové Mesto nad Váhom

     

Tel.: 0905 332 394
E-mail: obchod@abasys.sk
Web: www.abasys.sk

Softvér, hardvér pre pokladničné systémy, POS systémy atď.

ACOMPUTER, s. r. o.
Keblianska 470/87
Streženice

     

Tel.: 0905 450 664
E-mail: info@acomputer.sk
Web: www.acomputer.sk/

Predaj a servis PC.

BlueBird s. r. o.
Nám. A. Hlinku 25/30
Považská Bystrica

     

Tel.:  0918 055 832
E-mail: bluebird@bluebird.sk
Web: www.printcentrum.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc atď.

COMTEC s. r. o.
Hviezdoslavova 19
Nové Mesto nad Váhom

Kasárenská 2050
Trenčín

     

Tel.: 032 77 10 020
E-mail: predaj@comtec.sk
Web: www.comtec.sk

Predaj a servis počítačovej techniky, sieťová bezpečnosť, cloudové služby

DUMAS s. r. o.
Centrum 28/32
Považská Bystrica

     

Tel.: 0907 146 943
E-mail: info@dumaspb.sk
Web: www.dumaspb.sk

Softvér, počítačové siete, predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc atď.

ELCOMP trade, spol. s r. o.                 Mierové námestie 93
Ilava

     

Tel.: 042 44 40 975
E-mail: mail@elcomp.sk
Web: www.elcomp.sk

Softvér, počítačové siete, predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc atď.

ELCOMP trade, spol. s r. o.
P. O. Hviezdoslava 23
Nová Dubnica

     

Tel.: 042 443 14 97
E-mail: mail@elcomp.sk
Web: www.elcomp.sk

Softvér, počítačové siete, predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc atď.

ELCOMP trade, spol. s r. o.
Partizánska 17
Trenčín

     

Tel.: 0911 509 275
E-mail: mail@elcomp.sk
Web: www.elcomp.sk

Softvér, počítačové siete, predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc atď.

Ing. Pavol Baliga - baliga
Nám. A. Hlinku 34
Považská Bystrica

     

Tel.: 0903 520 020
E-mail: baliga@slovanet.sk
Web: www.baliga.sk

Predaj a servis PC, registračných pokladníc atď.

Ing. Peter Bereš
Sládkovičova 1939/39A
Bánovce nad Bebravou

     

Tel.: 0905 156 741
E-mail: peter.beres@gmail.com

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc atď.

Ing. Peter OMELKA OMO systems
Gorazdova 1316/5-5
Bánovce nad Bebravou

     

Tel.: 0903 806 887
E-mail: omelkapeter@omosystems.sk
Web: www.omosystems.sk

Predaj a servis PC, pokladničných systémov atď.

ITMon s. r. o.
Royova 782/11
Púchov

     

Tel.: 0908 394 002
E-mail: info@itmon.sk
Web: www.itmon.sk

Softvér, počítačové siete, predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc atď.

Legia, a.s.
Bratislavská 9
Trenčín

     

Tel.: 032 65 21 285
E-mail: info@itmon.sk
Web: www.legia.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc, počítačové siete atď.

Ľubomír Bolfa WEBDESIGN A SERVIS PC TECHNIKY
SNP 645/18 Bánovce nad Bebravou

     

Tel.: 0915 884 230
E-mail: info@bonline.sk
Web: www.bonline.sk

Webhosting a webové riešenia.

WORLDCOMP s.r.o.
Rudolfa Jašíka 504
Partizánske

     

Tel.: 0905 199 384
E-mail: obchod@worldcomp.sk
Web: www.worldcomp.sk

Predaj a servis PC

Nitriansky kraj

COMPUTER CLUB SK s.r.o.
Mostná 3
Nitra

     

Tel.: 0902 903 777
E-mail: compclub@compclub.sk
Web: www.compclub.sk

Softvér, predaj a servis výpočtovej techniky, fiškálnych tlačiarní, registračných pokladníc, POS riešení, platobných terminálov atď.

C - Service, s.r.o.
Meštianska 3019
Komárno

     

Tel.: 0905 44 21 48
E-mail: info@cservice.sk
Web: www.cservice.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní atď.
db-COMP spol. s r.o.
Malý Kiar 85
Levice  

     

Tel.: 0905 451 971
E-mail: db-comp@db-comp.sk
Web: www.db-comp.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní atď., počítačové siete

EPICENTRUM s.r.o.
M. R. Štefánika 3
Šurany  

     

Tel.: 0905 648 022
E-mail: radovan@epicentrum.info
Web: www.epicentrum.info/

Správa firemných sietí a systémov, predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc atď.

Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE
SNP 156/54
Želiezovce

     

Tel.: 0918 186 098
E-mail: euroffice@euroffice.sk
Web: www.euroffice.sk

Predaj a servis priemyselných počítačov a tabletov, registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní atď.

ITIP s.r.o.
Murániho 28/3
Nitra

     

Tel.: 0910 198 013
E-mail: info.ipservis@gmail.com
Web: www.ipservis.sk

Predaj a servis pokladničných riešení, návrhy a realizácia počítačových sietí

IT partner, s.r.o.
Dunajské nábrežie 12
Komárno

     

Tel.: 0357777777
E-mail: info@itpartner.sk
Web: www.itpartner.sk

Softvér, predaj a servis výpočtovej techniky, fiškálnych tlačiarní, registračných pokladníc, POS riešení, platobných terminálov atď.

Mega Computer s. r. o.
1. mája 333
Vráble

     

Tel.: 0914 251 400
E-mail: obchod@egacomputer.sk
Web: www.megacomputer.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, IT poradenstvo atď.

Mellen s.r.o.
T. Vansovej 5247/21
Nové Zámky

     

Tel.: 0905 442 148
E-mail: mellen@mellen.sk
Web: www.mellen.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc, poradenstvo atď.

Pavol Bajza - FOREX
Petőfiho 4946                       Komárno

     

Tel.: 0905 233 331
E-mail: info@forex-b.sk
Web: www.forex-b.sk/

Predaj a servis registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní, POS systémov atď.

Pronetis, s.r.o.
Za Humnami 732/45
Nitra

     

Tel.: 0907 989 822
E-mail: medo@pronetis.eu
Web: www.pronetis.eu

Softvér, počítačové siete, predaj a servis výpočtovej techniky, fiškálnych tlačiarní atď.

VENRON, s.r.o.
Fraňa Mojtu 1
Nitra

     

Tel.: 0905 586 869
E-mail: venron@venron.sk
Web: ww.venron.sk                    

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc atď., počítačové siete

Žilinský kraj

Absolutio, s.r.o.
Hodžova 12
Martin

     

Tel.: 0903 924 384
E-mail: info@absolutio.sk
Web: www.absolutio.sk

Predaj a servis PC a registračných pokladníc

AJBIS, s.r.o.
Zarevúca 23
Ružomberok

Ťatliakova 1823/2
Dolný Kubín

     

Tel.: 0905 609 930
E-mail: ajbis@ajbis.sk
Web: www.ajbis.sk

Softvér, počítačové siete, predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní atď.

amedia.sk s.r.o.
Oravská Poruba 124
Oravská Poruba

     

Tel.: 0907 043 999
E-mail: info@amedia.sk
Web: www.amedia.sk

Predaj a servis PC a registračných pokladníc

Siete

ARCHÍV TATRY s.r.o.
Vrbická 1993
Liptovský Mikuláš

     

Tel.: 0903 492 049
E-mail: archivtatry@gmail.com


CS WEB, s.r.o.
SNP 305
Liptovský Hrádok

     

Tel.: 0905 559 681
E-mail: pekarova.eva@csweb.sk
Web: www.csweb.sk

Grafický dizajn, reklama, softvérové aplikácie
DaTaX Computers s. r. o.
1. mája 137/43
Liptovský Mikuláš

     

Tel.: 0948 888 100
E-mail: info@datax.sk
Web: www.datax.sk

Softvér, počítačové siete, predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní atď.

EFN plus, s.r.o.
Miestneho priemyslu 570
Námestovo

     

Tel.: 0948 754 003
E-mail: evarist.oles@efn.sk
Web: www.efn.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní atď.
FreeTech services, spol. s r.o.
Belopotockého 722/1
Liptovský Mikuláš

     

Tel.: 0902 727 633
E-mail: info@freetech.sk
Web: www.freetech.sk

Predaj a servis PC, počítačové siete

Gents s. r. o.
Nám. slobody 356
Kysucké Nové Mesto

     

Tel.: 0951 043 301
E-mail: info@ithelpers.sk
Web: www.ithelpers.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, fiškálnych tlačiarní, softvér, počítačové siete atď.

GIGABIT s.r.o.
A. Bernoláka 2
Ružomberok

     

Tel.: 0905 829 199
E-mail: info@gigabit.in
Web: www.gigabit.in

Predaj a servis PC, počítačové siete

Hardware SK, s.r.o.
Kamenná 11
Žilina

     

Tel.: 0903 886 267
E-mail: pokladne@hardware.sk
Web: https://hardware-sk-sro.business.site

Predaj a servis registračných pokladníc a fiškálnych tlačiarní
Ján Mláka TELE SAT
I. Houdeka 1924/20
Ružomberok

     

Tel.: 0903 349 759
E-mail: jan.mlaka1@gmail.com

Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení - satelitných prijímačov a zariadení.
LDcentrum Computers s.r.o.
SNP 171
Liptovský Hrádok

     

Tel.: 0907 802 597
E-mail: obchod@ldcentrum.sk
Web: www.ldcentrum.sk

Softvér, predaj a servis výpočtovej techniky, počítačové siete

Ľubomír Kamenický - OptiCom
Hlinská 2616/8
Žilina

     

Tel.: 0905 731 200
E-mail: kamenicky@opticom.sk
Web: www.ldcentrum.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, siete

MAXcomputers s. r. o.
Pivovarská 1A
Martin

     

Tel.: 0903 153 610
E-mail: maxcomputers@maxcomputers.sk
Web: www.maxcomputers.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní atď., počítačové siete

NOVATECH, s.r.o.
Potočná 2835/1A
Čadca

     

Tel.: 041 433 34 00
E-mail: obchod@novatech.sk
Web: www.novatech.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní atď., počítačové siete

OK COMP, s.r.o.
Na Priekope 41
Žilina

     

Tel.: 041 500 3167
E-mail: p.kadela@okcomp.sk
Web: www.okcomp.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní atď.
Peter Gaňa - Počítače
Stanislava Bíroša 373/4 Veľká Bytča

     

Tel.: 0918 378 542
E-mail: pocitacex@gmail.com
Web: www.compservis.sk

PC služby, servis počítačov, predaj softvéru a hardvéru.
R-COMP, s.r.o.
E. Bohúňa 2064/9
Ružomberok

     

Tel.: 0905 535 251
E-mail: predajna@r-comp.sk
Web: www.r-comp.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní atď., počítačové siete

Sk - technik, s.r.o.
Jaseňová 3223/36
Legionárska 5 (predajňa/servis)
Žilina

     

Tel.: 0903 886 267
E-mail: sktechnik@sktechnik.sk
Web: www.sktechnik.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní atď.
TelCom, s.r.o.
Garbiarska 905
Liptovský Mikuláš

      

Tel.: 0903 948 949
E-mail: pduchon@telcom.sk
Web: www.telcom.sk

 

Predaj a servis TV-SAT techniky, registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní atď.

Banskobystrický kraj

DATEM spol. s r.o.
Dukelských hrdinov 1
Zvolen

     

Tel.: 0903 802 329
E-mail: datem@datem.sk
Web: www.datem.sk                            

Predaj a servis registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní, POS systémov, platobných terminálov atď.
DATEX VK s.r.o.
Komenského 5
Veľký Krtíš

     

Tel.: 047 483 12 18
E-mail: predajna@vk.datex.sk
Web: www.vk.datex.sk                            

Predaj a servis výpočtovej a kancelárskej techniky, registračných pokladníc atď.
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
Andreja Sládkoviča 805/6 Žarnovica

     

Tel.: 045 681 32 06
E-mail: info@deltacom.sk
Web: www.deltacom.sk
Predaj a servis výpočtovej a kancelárskej techniky atď.
DVcom s.r.o.
Nám. M. R. Štefánika 20/15
Brezno

     

Tel.: 048 611 57 00
E-mail: tazky@dvcom.sk
Web: www.dvcom.sk
Predaj a servis PC
EL-DATA Servis s.r.o.
Partizánska 106/134
Selce

     

Tel.: 0907 909 801
E-mail: info@pokladne.net
Web: www.pokladne.net
Predaj a servis registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní, platobných terminálov atď.
ENGINE Slovakia, s.r.o.
Spojová 25
Banská Bystrica

     

Tel.: 0902 639 437
E-mail: obchod@engine.sk
Web: www.engine.sk

OBERON Data Cloud
Jaroslav Ungvarský - JUPITER
M. R. Štefánika 5
Detva

      

Tel.: 907 441 588
E-mail: ungva01@azet.sk
Web: http://www.jupiterpc.szm.com

Predaj a servis PC a registračných pokladníc
Jozef Zlúky
Starohorská 6158/15
Banská Bystrica

       

Tel.: 0903 163 614
E-mail: jzluky@on-line-pokladnice.eu
Web: www.on-line-pokladnice.eu

Predaj a servis PC a registračných pokladníc
LIPMED s.r.o.
T. G. Masaryka 1119/6
Zvolen

     

Tel.: 0905 359 038
E-mail: laco.el@centrum.sk
Web: www.lipmed.eu.sk

Predaj a servis registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní, POS systémov atď.
MB PRO servis s.r.o.
Janka Kráľa 1
Banská Bystrica

     

Tel.: 0908 612 322
E-mail: info@mbproservis.sk
Web: www.mbproservis.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní atď.

Štefan Majoroš - M.K.TRADE
Koháryho 2
Fiľakovo

Francisciho 1
Tornaľa

      

Tel.: 047 43 84 063
E-mail: mktrade@mktrade.sk
Web: www.mktrade.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, pokladničných systémov atď.

TECH2GO Group s.r.o.
Námestie SNP 92
Hliník nad Hronom

M.Chrásteka 25
Žiar nad Hronom       

     

Tel.: 0650 340 353
E-mail: cc@tech2go.sk
Web: www.tech2go.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, pokladničných systémov atď.
ULTIMATE SYSTEMS s.r.o.
Maxima Gorkého 5112                        Lučenec

     

Tel.: 0908 604 844
E-mail: ultimatesystemssro@gmail.com
Web: www.ultimatesystems.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, kamerových systémov atď.
ZERO BB, spol. s r.o.
Bakossova 56
Banská Bystrica

     

Tel.: 0905 902 150
E-mail: brennerova@zero.sk
Web: www.zero.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, pokladničných systémov atď.

Prešovský kraj

COLTSUN - CONSULT, s.r.o.
Hlavná 33
Stropkov

     

Tel.: 054 71 81 127
E-mail: kolcun@coltsun-consult.sk
Web: www.cc-stropkov.sk
                       

Predaj a servis registračných pokladníc atď.
ENTER SK, s.r.o.
Hviezdoslavova 1407/1
Humenné

     

Tel.: 0948 518 732
E-mail: servis@entersk.eu
Web: www.entersk.eu

Predaj a servis PC

Europokladne, s.r.o.
Fraňa Kráľa 2034/15
Poprad

     

Tel.: 0911 426 700
E-mail: info@europokladne.com
Web: www.europokladne.com

Predaj a servis registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní, POS systémov, platobných terminálov atď.
František Hvizda - HM-COMP
Stöcklova 32
Bardejov

     

Tel.: 0908 989 920
E-mail: hmcomp@hmcomp.sk
Web: www.hmcomp.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc atď.
Ladislav Michlík – DATACOM
Francisciho 3288
Poprad

     

Tel.: 0903 619 591
E-mail: atacoke@ke.telecom.sk
Web: www.datacom-pp.sk

Predaj a servis registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní, POS systémov atď.
LUVATECH s. r. o.
Šípková 2931/26
Ľubotice

     

Tel.: 0918 040 262
E-mail: vargal.servis@gmail.com

Predaj a servis PC, registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní atď.
Miroslav Kulík - MK tech
Šandal 109
Šandal

     

Tel.: 0908 321 803
E-mail.: obchod@mktechsp.eu
Web: www.mktechsp.eu

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc atď.
MULTI SOFT, spol. s r.o.
Rastislavova 6
Poprad

     

Tel.: 0903 907 243
E-mail: multisoft@multisoft.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc atď.

NYX ART s. r. o.
Námestie slobody 25
Humenné

     

Tel.: 0915 866 284
E-mail: nyxartsro@gmail.com
Web: www.nyxart.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc atď.
PROINIT s.r.o.
Moyzesova 2808/14
Poprad

     

Tel.: 0903 05 66 66
E-mail: proinit@proinit.sk
Web: www.proinit.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc atď.
Stanislav Šarak
A. Warhola 190
Medzilaborce                       

     

Tel.: 0905 794 276
Email.: s-comp@s-comp.sk
Web: www.s-comp.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc atď.

Storm KK s.r.o.
Hviezdoslavova 17
Kežmarok                        

     

Tel.: 052 46 85 759
E-mail: kk@storm.sk
Web: www.storm.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc, fiškálnych zariadení atď.

Košický kraj

Alfasat s.r.o.
Jána Hunyadiho 8
Moldava nad Bodvou 

     

Tel.: 0917 384 029
E-mail: predajna@alfasat.sk
Web: www.alfasat.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní atď.
ALKA SK, s.r.o.
Letná 40
Košice

     

Tel.: 0905 730 300
E-mail: admin@eurosite.sk
Web: www.ikasa.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní, POS systémov atď.
AVT.SK s.r.o.
Zimná 65
Spišská Nová Ves

     

Tel.: 053 4411 857
E-mail: info@alkonvt.sk
Web: www.avt.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky atď.

CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava
Šafárikova 17/505
Rožňava

     

Tel.: 058 7324 628
E-mail: j.straka@compact1.sk
Web: www.compact1.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc, inštalácia a správa počítačových sietí atď.
DALNet s.r.o.
Andreja Kmeťa 2082/7
Michalovce

     

Tel.: 0907 504 443
E-mail: dalnet@dalnet.sk
Web: www.dalnet.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky atď.
ELCOS s.r.o.
Dubová 2022/10
Spišská Nová Ves

     

Tel.: 0905 768 386
E-mail: info@elcos.sk
Web: www.elcos.sk

Predaj a servis PC

FAMEXA, s.r.o.
Výstavby 1
Košice

      

Tel.: 0908 107 916
E-mail: famexa@famexa.sk
Web: www.famexa.sk

Predaj a servis registračných pokladníc, POS systémov atď.
Peter Kolesár - KOPS
Omská 6
Košice

     

Tel.: 0905 272 244
Email: predaj@kops.sk
Web: www.kops.sk

Predaj a servis registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní, POS systémov atď.
Peter Ouzký - IQTech
Bauerova 1196/28
Košice - sídlisko KVP

    

Tel.: 0903 267 543
Email: peterouzky@gmail.com
Web: www.iqtech.sk

Predaj a servis PC, registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní, POS systémov, platobných terminálov atď.
SECOMP, s. r. o., Trebišov
M. R. Štefánika 49
Trebišov

     

Tel.: 056 672 60 14
E-mail: secomp@secomp.sk
Web: www.secomp.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc atď.
Servis Básthy a Koreň, spol. s.r.o.
Námestie baníkov 42
Rožňava

     

Tel.: 058 788 13 80
E-mail: sbk@sbk.sk
Web: www.sbk.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc atď.
Príbuzné témy