Pomocník systému OBERON
Zmluvní partneri

Firma EXALOGIC spolupracuje so svojimi zmluvnými partnermi, ktorí tvoria sieť servisných stredísk na celom území Slovenska. Táto téma obsahuje prehľad kontaktov zmluvných partnerov členený podľa samosprávnych krajov. Tým, že je súčasťou Pomocníka OBERON, je dostupný priamo z programu OBERON - Agenda firmy nezávisle od pripojenia k internetu. Používatelia OBERON-u ho môžu využiť na vyhľadanie servisného strediska nachádzajúceho sa najbližšie ich lokalite.

Základné informácie

Zoznam zmluvných partnerov (servisných stredísk) podľa krajov:

Bratislavský kraj

A3 Soft s.r.o.
Einsteinova 25
Bratislava

     

Tel.: 0905 863 926
E-mail: servis@a3soft.sk
Web: www.fiskalpro.eu

 

Softvér, hardvér pre pokladničné systémy, servis a poradenstvo

BEFARE 1 s.r.o.
Mliekarenská 10
Bratislava

     

Tel.: 0905 325 709
E-mail: befare@befare.sk
Web: www.befare.sk

 

Softvér, hardvér pre pokladničné systémy, servis a poradenstvo

ERPRO s. r. o.
Hollého 2156/11
Senec

     

Tel.: 0905 607 825
E-mail: erpro@erpro.sk
Web: www.erpro.sk                   

Predaj a servis registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní a platobných terminálov

EuroServis LK spol. s r. o.
Kalinkovo 576

     

Tel.: 0903 615 311
E-mail: info@euroservis.sk
Web: www.euroservis.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc a záložných zdrojov

FUKY spol. s r.o.
Gercenova 6/A
Bratislava

     

Tel.: 0905 852 777
E-mail: fuky@fuky.sk
Web: www.fuky.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky

ITIP s.r.o.
Lesná ulica 556/A
Miloslavov

     

Tel.: 0910 198 013
E-mail: info.ipservis@gmail.com
Web: www.ipservis.sk

Predaj a servis pokladničných riešení, návrhy a realizácia počítačových sietí

Trnavský kraj

B.A.SYSTEM, s.r.o.
Ružový Háj 1358/18
Dunajská Streda

     

Tel.: 0903 488 015
E-mail: obchod@basystem.sk
Web: www.basystem.sk

Predaj a servis fiškálnych tlačiarní, minipokladní atď.

binari s.r.o.
Pribinova 17
Hlohovec

     

Tel.: 0902 670 922
E-mail: info@binari.sk
Web: www.binari.sk

Predaj a servis pokladničných systémov, výpočtovej techniky atď.

Bronislav Polák - BZ - pro
Suchý riadok 1658/30
Skalica

     

Tel.: 0904 958 043
E-mail: bzpro@bzpro.sk
Web: www.bzpro.sk

Predaj a servis pokladničných systémov, výpočtovej techniky atď.

Du Net, s.r.o.
Kračanská 40
Dunajská Streda

     

Tel.: 0903 437 840
E-mail: dunet@dunet.sk
Web: www.dunet.sk

Realizácia a administrácia informačných systémov a sietí, pokladničné systémy atď.

INFO KURZ s.r.o.
Hlavná 4234
Dunajská Streda

     

Tel.: 0905 251 799
Web: www.infokurz.sk

Predaj a servis registračných pokladníc a fiškálnych tlačiarní

Ingrid Györiová - INTERVYT
Okružná 663
Trhová Hradská

     

Tel.: 0905 483 374
E-mail: intervyt@intervyt.sk
Web: www.intervyt.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, počítačové siete atď.

Jozef Melicher - Execom
Orviská cesta 7471/15A
Piešťany

     

Tel.: 0905 360 516
E-mail: melicher@execom.sk
Web: www.execom.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc a fiškálnych tlačiarní, správa počítačových sietí

KRIXI s.r.o.
Komenského 7841/25
Dunajská Streda

     

Tel.: 0907 715 487
E-mail: krixi@krixi.sk
Web: www.krixi.sk

Predaj a servis registračných pokladníc, platobných terminálov a POS systémov

PCenter, s.r.o.
Hlavná 419
Dolné Saliby

     

Tel.: 0915 577 454
E-mail: obchod@pcenter.sk
Web: www.pcenter.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc atď.

UNIMAC PRO, s.r.o.
Kláštorná 4/1846
Šamorín

     

Tel.: 0905 225 565
E-mail: unimacpro@gmail.com

 

Trenčiansky kraj

A3 Soft s.r.o.
Továrenská 98/4
Púchov

     

Tel.: 042 4711 644
E-mail: info@a3soft.sk
Web: www.fiskalpro.eu

Softvér, hardvér pre pokladničné systémy, servis a poradenstvo

AB SERVIS s.r.o.
Hoenningovo námestie 2002
Púchov

     

Tel.: 0915 741 835
E-mail: info@okpokladnica.sk
Web: www.okpokladnica.sk

Registračné pokladnice, fiškálne tlačiarne, bonovacie tlačiarne, POS systémy atď.

ABASYS SK s. r. o.
Beckovská 4
Nové Mesto nad Váhom

     

Tel.: 0905 332 394
E-mail: obchod@abasys.sk
Web: www.abasys.sk

Softvér, hardvér pre pokladničné systémy, POS systémy atď.

BEREŠ ELEKTRO s.r.o.
Sládkovičova 12
Bánovce nad Bebravou

     

Tel.: 038 760 26 68
E-mail: peter.beres@euronics.sk
Web: www.euronics.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc atď.

BlueBird s. r. o.
Nám. A. Hlinku 25/30
Považská Bystrica

     

Tel.:  0918 055 832
E-mail: bluebird@bluebird.sk
Web: www.printcentrum.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc atď.

COMTEC s. r. o.
Hviezdoslavova 19
Nové Mesto nad Váhom

Kasárenská 2050
Trenčín

     

Tel.: 032 77 10 020
E-mail: predaj@comtec.sk
Web: www.comtec.sk

Predaj a servis počítačovej techniky, sieťová bezpečnosť, cloudové služby

DUMAS s. r. o.
Centrum 28/32
Považská Bystrica

     

Tel.: 0907 146 943
E-mail: info@dumaspb.sk
Web: www.dumaspb.sk

Softvér, počítačové siete, predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc atď.

ELCOMP trade, spol. s r. o.                 Mierové námestie 93
Ilava

     

Tel.: 042 44 40 975
E-mail: mail@elcomp.sk
Web: www.elcomp.sk/

Softvér, počítačové siete, predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc atď.

ELCOMP trade, spol. s r. o.
P. O. Hviezdoslava 23
Nová Dubnica

     

Tel.: 042 443 14 97
E-mail: mail@elcomp.sk
Web: www.elcomp.sk/

Softvér, počítačové siete, predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc atď.

ELCOMP trade, spol. s r. o.
Partizánska 17
Trenčín

     

Tel.: 0911 509 275
E-mail: mail@elcomp.sk
Web: www.elcomp.sk/

Softvér, počítačové siete, predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc atď.

Ing. Pavol Baliga - baliga
Nám. A. Hlinku 34
Považská Bystrica

     

Tel.: 0903 520 020
E-mail: baliga@slovanet.sk
Web: www.baliga.sk

Predaj a servis PC, registračných pokladníc atď.

Ing. Peter OMELKA OMO systems
Gorazdova 1316/5-5
Bánovce nad Bebravou

     

Tel.: 0903 806 887
E-mail: omelkapeter@omosystems.sk
Web: www.omosystems.sk

Predaj a servis PC, pokladničných systémov atď.

Legia, a.s.
Bratislavská 9
Trenčín

     

Tel.: 032 65 21 285
E-mail: legia@legia.sk
Web: www.legia.sk/

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc, počítačové siete atď.

WORLDCOMP s.r.o.
Rudolfa Jašíka 504
Partizánske

     

Tel.: 0905 199 384
E-mail: obchod@worldcomp.sk
Web: www.worldcomp.sk

Predaj a servis PC

Nitriansky kraj

COMPUTER CLUB, s.r.o.
Mostná 3
Nitra

     

Tel.: 0902 903 777
E-mail: compclub@compclub.sk
Web: www.compclub.sk

Softvér, predaj a servis výpočtovej techniky, fiškálnych tlačiarní, registračných pokladníc, POS riešení, platobných terminálov atď.

C - Service, s.r.o.
Meštianska 3019
Komárno

     

Tel.: 0905 44 21 48
E-mail: info@cservice.sk
Web: www.cservice.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní atď.
db-COMP spol. s r.o.
Malý Kiar 85
Levice  

     

Tel.: 0905 451 971
E-mail: db-comp@db-comp.sk
Web: www.db-comp.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní atď., počítačové siete

EPICENTRUM s.r.o.
M. R. Štefánika 3
Šurany  

     

Tel.: 0905 648 022
E-mail: radovan@epicentrum.info
Web: www.epicentrum.info/

Správa firemných sietí a systémov, predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc atď.

Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE
SNP 156/54
Želiezovce

     

Tel.: 0918 186 098
E-mail: euroffice@euroffice.sk
Web: www.euroffice.sk

Predaj a servis priemyselných počítačov a tabletov, registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní atď.
IT partner, s.r.o.
Dunajské nábrežie 12
Komárno

     

Tel.: 0357777777
E-mail: info@itpartner.sk
Web: www.itpartner.sk

Softvér, predaj a servis výpočtovej techniky, fiškálnych tlačiarní, registračných pokladníc, POS riešení, platobných terminálov atď.

Mega Computer s. r. o.
1. mája 333
Vráble

     

Tel.: 0914 251 400
E-mail: obchod@egacomputer.sk
Web: www.megacomputer.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, IT poradenstvo atď.

Mellen s.r.o.
T. Vansovej 5247/21
Nové Zámky

     

Tel.: 0905 442 148
E-mail: mellen@mellen.sk
Web: www.mellen.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc, poradenstvo atď.

Pavol Bajza - FOREX
Petőfiho 4946                       Komárno

     

Tel.: 0905 233 331
E-mail: info@forex-b.sk
Web: www.forex-b.sk/

Predaj a servis registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní, POS systémov atď.

Pronetis, s.r.o.
Za Humnami 732/45
Nitra

     

Tel.: 0907 989 822
E-mail: medo@pronetis.eu
Web: www.pronetis.eu

Softvér, počítačové siete, predaj a servis výpočtovej techniky, fiškálnych tlačiarní atď.

VENRON, s.r.o.
Fraňa Mojtu 1
Nitra

     

Tel.: 0905 586 869
E-mail: venron@venron.sk
Web: ww.venron.sk                    

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc atď., počítačové siete

Žilinský kraj

Absolutio, s.r.o.
Hodžova 12
Martin

     

Tel.: 0903 924 384
E-mail: info@absolutio.sk
Web: www.absolutio.sk

Predaj a servis PC a registračných pokladníc

AJBIS, s.r.o.
Zarevúca 23
Ružomberok

Ťatliakova 1823/2
Dolný Kubín

     

Tel.: 0905 609 930
E-mail: ajbis@ajbis.sk
Web: www.ajbis.sk

Softvér, počítačové siete, predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní atď.

ARCHÍV TATRY s.r.o.
Vrbická 1993
Liptovský Mikuláš

     

Tel.: 0903 492 049
E-mail: archivtatry@gmail.com


CS WEB, s.r.o.
SNP 305
Liptovský Hrádok

     

Tel.: 0905 559 681
E-mail: pekarova.eva@csweb.sk
Web: www.csweb.sk

Grafický dizajn, reklama, softvérové aplikácie
DaTaX Computers s. r. o.
1. mája 137/43
Liptovský Mikuláš

     

Tel.: 0948 888 100
E-mail: info@datax.sk
Web: www.datax.sk

Softvér, počítačové siete, predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní atď.

EFN plus, s.r.o.
Miestneho priemyslu 570
Námestovo

     

Tel.: 0948 754 003
E-mail: evarist.oles@efn.sk
Web: www.efn.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní atď.
FreeTech services, spol. s r.o.
Belopotockého 722/1
Liptovský Mikuláš

     

Tel.: 0902 727 633
E-mail: info@freetech.sk
Web: www.freetech.sk

Predaj a servis PC, počítačové siete

GIGABIT s.r.o.
A. Bernoláka 2
Ružomberok

     

Tel.: 0905 829 199
E-mail: info@gigabit.in
Web: www.gigabit.in

Predaj a servis PC, počítačové siete

Hardware SK, s.r.o.
Kamenná 11
Žilina

     

Tel.: 0903 886 267
E-mail: pokladne@hardware.sk
Web: https://hardware-sk-sro.business.site

Predaj a servis registračných pokladníc a fiškálnych tlačiarní
Ján Mláka TELE SAT
I. Houdeka 1924/20
Ružomberok

     

Tel.: 0903 349 759
E-mail: jan.mlaka1@gmail.com

Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení - satelitných prijímačov a zariadení.
LDcentrum Computers s.r.o.
SNP 171
Liptovský Hrádok

     

Tel.: 0907 802 597
E-mail: obchod@ldcentrum.sk
Web: www.ldcentrum.sk

Softvér, predaj a servis výpočtovej techniky, počítačové siete

Ľubomír Kamenický - OptiCom
Hlinská 2616/8
Žilina

     

Tel.: 0905 731 200
E-mail: kamenicky@opticom.sk
Web: www.ldcentrum.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, siete

MAXcomputers s. r. o.
Pivovarská 1A
Martin

     

Tel.: 0903 153 610
E-mail: maxcomputers@maxcomputers.sk
Web: www.maxcomputers.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní atď., počítačové siete

NOVATECH, s.r.o.
Potočná 2835/1A
Čadca

     

Tel.: 041 433 34 00
E-mail: obchod@novatech.sk
Web: www.novatech.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní atď., počítačové siete

OK COMP, s.r.o.
Na Priekope 41
Žilina

     

Tel.: 041 500 3167
E-mail: p.kadela@okcomp.sk
Web: www.okcomp.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní atď.
Peter Gaňa - Počítače
Stanislava Bíroša 373/4 Veľká Bytča

     

Tel.: 0918 378 542
E-mail: pocitacex@gmail.com
Web: www.compservis.sk

PC služby, servis počítačov, predaj softvéru a hardvéru.
R-COMP, s.r.o.
E. Bohúňa 2064/9
Ružomberok

     

Tel.: 0905 535 251
E-mail: predajna@r-comp.sk
Web: www.r-comp.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní atď., počítačové siete

Sk - technik, s.r.o.
Jaseňová 3223/36
Legionárska 5 (predajňa/servis)
Žilina

     

Tel.: 0903 886 267
E-mail: sktechnik@sktechnik.sk
Web: www.sktechnik.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní atď.
TelCom, s.r.o.
Garbiarska 905
Liptovský Mikuláš

      

Tel.: 0903 948 949
E-mail: pduchon@telcom.sk
Web: www.telcom.sk

 

Predaj a servis TV-SAT techniky, registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní atď.

Banskobystrický kraj

DATEM spol. s r.o.
Dukelských hrdinov 1
Zvolen

     

Tel.: 0903 802 329
E-mail: datem@datem.sk
Web: www.datem.sk                            

Predaj a servis registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní, POS systémov, platobných terminálov atď.
DATEX VK s.r.o.
Komenského 5
Veľký Krtíš

     

Tel.: 047 483 12 18
E-mail: predajna@vk.datex.sk
Web: www.vk.datex.sk                            

Predaj a servis výpočtovej a kancelárskej techniky, registračných pokladníc atď.
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
Andreja Sládkoviča 805/6 Žarnovica

     

Tel.: 045 681 32 06
E-mail: info@deltacom.sk
Web: www.deltacom.sk
Predaj a servis výpočtovej a kancelárskej techniky atď.
DVcom s.r.o.
Nám. M. R. Štefánika 20/15
Brezno

     

Tel.: 048 611 57 00
E-mail: tazky@dvcom.sk
Web: www.dvcom.sk
Predaj a servis PC
EL-DATA Servis s.r.o.
Partizánska 106/134
Selce

     

Tel.: 0907 909 801
E-mail: info@pokladne.net
Web: www.pokladne.net
Predaj a servis registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní, platobných terminálov atď.
ENGINE Slovakia, s.r.o.
Spojová 25
Banská Bystrica

     

Tel.: 0902 639 437
E-mail: obchod@engine.sk
Web: www.engine.sk

OBERON Data Cloud
Jaroslav Ungvarský - JUPITER
M. R. Štefánika 5
Detva

      

Tel.: 907 441 588
E-mail: ungva01@azet.sk
Web: http://www.jupiterpc.szm.com

Predaj a servis PC a registračných pokladníc
Jozef Zlúky
Starohorská 6158/15
Banská Bystrica

       

Tel.: 0903 163 614
E-mail: jzluky@on-line-pokladnice.eu
Web: www.on-line-pokladnice.eu

Predaj a servis PC a registračných pokladníc
LIPMED s.r.o.
T. G. Masaryka 1119/6
Zvolen

     

Tel.: 0905 359 038
E-mail: laco.el@centrum.sk
Web: www.lipmed.eu.sk

Predaj a servis registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní, POS systémov atď.
MB PRO servis s.r.o.
Janka Kráľa 1
Banská Bystrica

     

Tel.: 0908 612 322
E-mail: info@mbproservis.sk
Web: www.mbproservis.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní atď.

Štefan Majoroš - M.K.TRADE
Koháryho 2
Fiľakovo

Francisciho 1
Tornaľa

      

Tel.: 047 43 84 063
E-mail: mktrade@mktrade.sk
Web: www.mktrade.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, pokladničných systémov atď.

TECH2GO Hi-Tech Store & Service s. r. o.
Námestie SNP 92
Hliník nad Hronom

M.Chrásteka 25
Žiar nad Hronom       

     

Tel.: 0650 340 353
E-mail: cc@tech2go.sk
Web: www.tech2go.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, pokladničných systémov atď.
ZERO BB, spol. s r.o.
Bakossova 56
Banská Bystrica

     

Tel.: 0905 902 150
E-mail: brennerova@zero.sk
Web: www.zero.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, pokladničných systémov atď.

Prešovský kraj

COLTSUN - CONSULT, s.r.o.
Hlavná 33
Stropkov

     

Tel.: 054 71 81 127
E-mail: kolcun@coltsun-consult.sk
Web: www.cc-stropkov.sk
                       

Predaj a servis registračných pokladníc atď.
ENTER SK, s.r.o.
Hviezdoslavova 1407/1
Humenné

     

Tel.: 0948 518 732
E-mail: servis@entersk.eu
Web: www.entersk.eu

Predaj a servis PC

Europokladne, s.r.o.
Fraňa Kráľa 2034/15
Poprad

     

Tel.: 0911 426 700
E-mail: info@europokladne.com
Web: www.europokladne.com

Predaj a servis registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní, POS systémov, platobných terminálov atď.
František Hvizda - HM-COMP
Stöcklova 32
Bardejov

     

Tel.: 0908 989 920
E-mail: hmcomp@hmcomp.sk
Web: www.hmcomp.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc atď.
Ladislav Michlík – DATACOM
Francisciho 3288
Poprad

     

Tel.: 0903 619 591
E-mail: atacoke@ke.telecom.sk
Web: www.datacom-pp.sk

Predaj a servis registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní, POS systémov atď.
Lukáš Varga
Zimná 6415/4
Prešov

     

Tel.: 0918 040 262
E-mail: vargal.servis@gmail.com

Predaj a servis PC, registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní atď.
Miroslav Kulík - MK tech
Šandal 109
Šandal

     

Tel.: 0908 321 803
E-mail.: obchod@mktechsp.eu
Web: www.mktechsp.eu

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc atď.
MULTI SOFT, spol. s r.o.
Rastislavova 6
Poprad

     

Tel.: 0903 907 243
E-mail: multisoft@multisoft.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc atď.

NYX ART s. r. o.
Námestie slobody 25
Humenné

     

Tel.: 0915 866 284
E-mail: nyxartsro@gmail.com
Web: www.nyxart.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc atď.
PROINIT s.r.o.
Moyzesova 2808/14
Poprad

     

Tel.: 0903 05 66 66
E-mail: proinit@proinit.sk
Web: www.proinit.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc atď.
Stanislav Šarak
A. Warhola 190
Medzilaborce                       

     

Tel.: 0905 794 276
Email.: s-comp@s-comp.sk
Web: www.s-comp.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc atď.

Storm KK s.r.o.
Hviezdoslavova 17
Kežmarok                        

     

Tel.: 052 46 85 759
E-mail: kk@storm.sk
Web: www.storm.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc, fiškálnych modulov atď.

Košický kraj

Alfasat s.r.o.
Jána Hunyadiho 8
Moldava nad Bodvou 

     

Tel.: 0917 384 029
E-mail: predajna@alfasat.sk
Web: www.alfasat.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní atď.
ALKA SK, s.r.o.
Letná 40
Košice

     

Tel.: 0905 730 300
E-mail: admin@eurosite.sk
Web: www.ikasa.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní, POS systémov atď.
AVT.SK s.r.o.
Zimná 65
Spišská Nová Ves

     

Tel.: 053 4411 857
E-mail: info@alkonvt.sk
Web: www.avt.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky atď.

DALNet s.r.o.
Andreja Kmeťa 2082/7
Michalovce

     

Tel.: 0907 504 443
E-mail: dalnet@dalnet.sk
Web: www.dalnet.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky atď.
ELCOS s.r.o.
Dubová 2022/10
Spišská Nová Ves

     

Tel.: 0905 768 386
E-mail: info@elcos.sk
Web: www.elcos.sk

Predaj a servis PC

FAMEXA, s.r.o.
Výstavby 1
Košice

      

Tel.: 0908 107 916
E-mail: famexa@famexa.sk
Web: www.famexa.sk

Predaj a servis registračných pokladníc, POS systémov atď.
Peter Kolesár - KOPS
Omská 6
Košice

     

Tel.: 0905 272 244
Email: predaj@kops.sk
Web: www.kops.sk

Predaj a servis registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní, POS systémov atď.
Peter Ouzký - IQTech
Bauerova 1196/28
Košice - sídlisko KVP

    

Tel.: 0903 267 543
Email: peterouzky@gmail.com
Web: www.iqtech.sk

Predaj a servis PC, registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní, POS systémov, platobných terminálov atď.
SECOMP, s. r. o., Trebišov
M. R. Štefánika 49
Trebišov

     

Tel.: 056 672 60 14
E-mail: secomp@secomp.sk
Web: www.secomp.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc atď.
Servis Básthy a Koreň, spol. s.r.o.
Námestie baníkov 42
Rožňava

     

Tel.: 058 788 13 80
E-mail: sbk@sbk.sk
Web: www.sbk.sk

Predaj a servis výpočtovej techniky, registračných pokladníc atď.
Príbuzné témy