Pomocník systému OBERON
Podpora k systému OBERON

Dokumentácia a podpora > Podpora k systému OBERON

K systému OBERON sa poskytuje základná pomoc a podpora, ktorá je štandardne zahrnutá v cene licencie. Riešenie určitých osobitných problémov na strane používateľa špecifikovaných v obchodných podmienkach v cene licencie zahrnuté nie je a dodávateľ softvéru za ne môže účtovať ďalšie poplatky. O skutočnosti, že ide o platenú službu, je zákazník vždy vopred informovaný. Používatelia OBERON-u môžu pri riešení problémov využiť viaceré možnosti.

Dokumentácia

A) Odošlite formulár

B) Kontaktuje zmluvného partnera

C) Zavolajte do centra podpory

Predtým, než zavoláte do centra podpory, oboznámte sa s Pokynmi pre volajúcich do centra podpory.
V prípade, že nie je voľný žiadny operátor, telefónna ústredňa váš hovor preruší. Počkajte chvíľu a zavolajte znovu.

Telefonické centrum podpory
Pevná linka 044 20 20 20 2
Pracovné dni 07:30 - 15:30
Voľby na ústredni

Voľba 1 - Hotline pre bežné používateľské problémy
Voľba 2 - Technická podpora pre problémy technického charakteru
Voľba 3 - Obchodné a fakturačné oddelenie, licencie
Voľba 4 - Špecializovaná podpora

Núdzová linka - len v súrnych prípadoch *
Orange 0915 99 00 77
Núdzová linka zahrnutá v cene licencie:
Pracovné dni 15:30 - 22:00
Víkendy a sviatky 08:00 - 22:00
Núdzová linka nezahrnutá v cene licencie:
(tarifa 1,00 € s DPH/min.)
Pracovné dni 22:00 - 07:30
Víkendy a sviatky 22:00 - 08:00
Pobočka Košice **
Pracovné dni 07:30 - 15:30
Mobil 0944 35 80 50
E-mail masarik@exalogic.sk

 * Núdzová linka je výhradne určená na pomoc vo výnimočných a vopred nepredvídateľných prípadoch, ktoré neznesú žiadny odklad. Ide predovšetkým o problémy spojené s celodennou alebo nepretržitou prevádzkou, kde je potrebné obslúžiť zákazníka (napr. hotely, reštaurácie, bary), prípadne tam, kde chod prevádzky závisí od funkčnosti systému OBERON.

** Pobočka Košice je zriadená prioritne na poskytovanie špecializovanej technickej podpory vybraným používateľom a podpory našim servisným strediskám v Prešovskom a Košickom kraji. S bežnými používateľskými problémami kontaktujte naše telefonické centrum podpory.

Prosíme, nežiadajte pracovníkov centra podpory o spätné volania. Ak nie je možné problém vyriešiť ihneď, pracovník centra podpory si s vami dohodne nový termín, keď budete môcť opätovne zavolať.

Vzdialená pomoc

Príbuzné témy