Pomocník systému OBERON
Podpora k systému OBERON

Dokumentácia a podpora > Podpora k systému OBERON

K systému OBERON sa poskytuje základná pomoc a podpora, ktorá je štandardne zahrnutá v cene licencie. Riešenie určitých osobitných problémov na strane používateľa špecifikovaných v obchodných podmienkach v cene licencie zahrnuté nie je a dodávateľ softvéru za ne môže účtovať ďalšie poplatky. O skutočnosti, že ide o platenú službu, je zákazník vždy vopred informovaný. Používatelia OBERON-u môžu pri riešení problémov využiť viaceré možnosti.

Dokumentácia

A) Odošlite formulár

B) Kontaktuje zmluvného partnera

C) Zavolajte do centra podpory

Predtým, než zavoláte do centra podpory, oboznámte sa s Pokynmi pre volajúcich do centra podpory.

 

Telefonické centrum podpory (počas pracovnej doby) 044 202 0 202

Voľby na ústredni:

1 - Hotline pre bežné používateľské problémy
2 - Technická podpora pre problémy technického charakteru
3 - Obchodné a fakturačné oddelenie, licencie
4 - Špecializovaná podpora 

V prípade, že ste zvolili niektorú z volieb a na príslušnom oddelení nie je voľný žiadny operátor, telefónna ústredňa váš hovor preruší. Počkajte, prosím, chvíľu a zavolajte znovu.

 

Núdzová linka (po pracovnej dobe, víkendy a sviatky) 0915 99 00 77

Núdzová linka 0915 99 00 77 (Orange) je výhradne určená na pomoc mimo času pracovnej doby, t. j. po 15:30 hod., a počas víkendov a sviatkov. Aj v tomto čase použite núdzovú linku len vo výnimočných a vopred nepredvídateľných prípadoch, ktoré neznesú žiadny odklad. Ide predovšetkým o problémy spojené s celodennou alebo nepretržitou prevádzkou, kde je potrebné obslúžiť zákazníka (napr. hotely, reštaurácie, bary), prípadne tam, kde chod prevádzky závisí od funkčnosti systému OBERON.

Pracovné dni
00:00 - 07:30 07:30 - 15:30 15:30 - 22:00 22:00 - 23:59
Núdzová linka Centrum podpory Núdzová linka Núdzová linka
0915 99 00 77 044 202 0 202 0915 99 00 77 0915 99 00 77
1,00 € s DPH/min. V cene licencie V cene licencie 1,00 € s DPH/min.
 
Víkendy a sviatky
00:00 - 07:30 07:30 - 22:00 22:00 - 23:59
Núdzová linka Núdzová linka Núdzová linka
0915 99 00 77 0915 99 00 77 0915 99 00 77
1,00 € s DPH/min. V cene licencie 1,00 € s DPH/min.

 

Pobočka Košice
Pracovné dni 07:30 - 15:30
Mobil 0944 35 80 50
E-mail masarik@exalogic.sk

Pobočka Košice bola zriadená prioritne na poskytovanie špecializovanej technickej podpory vybraným používateľom a podpory našim servisným strediskám v Prešovskom a Košickom kraji. S bežnými používateľskými problémami kontaktujte naše telefonické centrum podpory.

Prosíme, nežiadajte pracovníkov centra podpory o spätné volania. Ak nie je možné problém vyriešiť ihneď, pracovník centra podpory si s vami dohodne nový termín, keď budete môcť opätovne zavolať.

Vzdialená pomoc

Príbuzné témy