Pomocník systému OBERON
Podpora k systému OBERON

Dokumentácia a podpora > Podpora k systému OBERON

K systému OBERON sa poskytuje základná pomoc a podpora, ktorá je štandardne zahrnutá v cene licencie. Riešenie určitých osobitných problémov na strane používateľa špecifikovaných v obchodných podmienkach v cene licencie zahrnuté nie je a dodávateľ softvéru za ne môže účtovať ďalšie poplatky. O skutočnosti, že ide o platenú službu, je zákazník vždy vopred informovaný. Používatelia OBERON-u môžu pri riešení problémov využiť viaceré možnosti.

Dokumentácia

A) Odošlite formulár

B) Kontaktuje zmluvného partnera

C) Zavolajte do centra podpory

Predtým, než zavoláte do centra podpory, oboznámte sa s Pokynmi pre volajúcich do centra podpory.
V prípade, že nie je voľný žiadny operátor, telefónna ústredňa váš hovor preruší. Počkajte chvíľu a zavolajte znovu.

Telefonické centrum podpory (v pracovné dni od 07:30 do 15:30)
Pevná linka 044 20 20 20 2
Voľby na ústredni

Voľba 1 - Hotline pre bežné používateľské problémy
Voľba 2 - Technická podpora pre problémy technického charakteru
Voľba 3 - Obchodné a fakturačné oddelenie, licencie
Voľba 4 - Špecializovaná podpora

Núdzová linka - len v súrnych prípadoch *
Pracovné dni 15:30 - 22:00
Víkendy a sviatky 08:00 - 22:00
Orange 0915 99 00 77
Pobočka Košice **
Pracovné dni 07:30 - 15:30
Mobil 0944 35 80 50
E-mail masarik@exalogic.sk

 * Núdzová linka je výhradne určená na pomoc vo výnimočných a vopred nepredvídateľných prípadoch, ktoré neznesú žiadny odklad. Ide predovšetkým o problémy spojené s celodennou alebo nepretržitou prevádzkou, kde je potrebné obslúžiť zákazníka (napr. hotely, reštaurácie, bary), prípadne tam, kde chod prevádzky závisí od funkčnosti systému OBERON (napr. skladová evidencia alebo evidencia dochádzky). Núdzová linka nie je určená na riešenie problémov spojených s chybami či nefunkčnosťou hardvéru, ktorý nebol dodaný priamo firmou EXALOGIC. V takom prípade je potrebné kontaktovať dodávateľa príslušného zariadenia (pozri bod B). Viac informácií o tejto linke je možné získať na našej webovej stránke v sekcii Núdzová linka podpory - v súrnych prípadoch.        

** Pobočka Košice je zriadená prioritne na poskytovanie špecializovanej technickej podpory vybraným používateľom a podpory našim servisným strediskám v Prešovskom a Košickom kraji. S bežnými používateľskými problémami kontaktujte naše telefonické centrum podpory.

Prosíme, nežiadajte pracovníkov centra podpory o spätné volania. Ak nie je možné problém vyriešiť ihneď, pracovník centra podpory si s vami dohodne nový termín, keď budete môcť opätovne zavolať.

Vzdialená pomoc

Príbuzné témy